Ajuda

A la pàgina d'inici del DDE trobareu la llista de comunitats: Grau de disseny, Institucional, Màsters i postgraus i Recerca. Polsant a sobre de qualsevol d'elles, accedireu a la llista de subcomunitats o col·leccions, segons el cas.

Dins de les diferents col·leccions, trobareu els documents que les formen i diferents opcions per ordenar els resultats per data de publicació, autors, títols i matèries. També un cercador que us permetrà buscar documents dins d'aquesta col·lecció.

A la part dreta de la pantalla, trobareu diferents filtres que us permetran navegar entre les llistes d'autors, títols i matèries de tot el repositori, o de la col·lecció o comunitat en la que us trobeu.

Un cop arribeu al registre bibliogràfic d'un document, podreu consultar les seves principals dades bibliogràfiques (autor, títol, resum...), o veure-les totes mitjançant l'opció "Mostra el registre complet de l'element". A la part esquera de la pantalla, trobareu l'enllaç al fitxer corresponent, en el cas que aquest es trobi en accés obert.

Com cercar

Comportament general i operadors disponibles

El cercador que trobareu a la part dreta de la interfície us permet trobar ràpidament documents en totes les comunitats i col·leccions del repositori.

Per defecte, el sistema recupera els registres que continguin tots els termes introduït en el formulari de cerca. Per exemple, la cerca: disseny editorial, recupera els registres on apareixen ambdós termes".

Si el que volem recuperar és tant els registres que continguin el terme "diseny", com els que continguin el terme "editorial", haurem de fer servir l'operador OR. Per exemple: disseny OR editorial.

Podeu excloure termes de manera explícita, amb l'operador NOT. Per exemple, la cerca: disseny NOT editorial, recuperarà tots els registres en els que aparegui el terme disseny, però no el terme editorial.

Els termes emprats a les consultes es poden truncar mitjançant l'ús de l'asterisc. D'aquesta manera, la cerca: disseny*, recuperarà els registres on apareguin, entre d'altres, els termes: disseny, dissenyador, dissenyadora, dissenyar, etc.

També es poden cercar frases exactes utilitzant les cometes. Per exemple, "Qui vetlla per Barcelona".

El sistema no és s sensible a majúscules (disseny i Disseny, retornen el mateix nombre de resultats), però sí ho és als accents i a d'altres signes diacrítics com ara les dièresis, la c trencada, etc.

En la pàgina de resultats de cerca i, mitjançant el desplegable ubicat a l'esquerra del cercador, podeu limitar les cerques als resultats d'una comunitat específica.

Filtres

L'opció "Mostrar filtres avançats", us permet refinar encara més la cerca, tot limitant els resultats afegint nous criteris associats a camps específics (autor, resum, etc.). En concret, els camps disponibles són:

  • Autor
  • Tutor
  • Títol
  • Data
  • Matèria
  • Resum
  • És part de
  • Tipus
  • Idioma

Cada camp te associat un desplegable que us permet definir si el camp ha de contenir els termes cercats (conté), ha de coincidir exactament amb els termes cercats (és), o no ha de contenir aquests termes (no conté).

Amb els botons + i - ubicats a la part dreta de cada filtre, podeu afegir i eliminar nous filtres respectivament.