Quant al repositori

Definició

El Dipòsit Digital EINA (DDE) és el repositori institucional d'EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona, que conté les publicacions en accés obert, derivades de l'activitat docent, investigadora i institucional del professorat, alumnes i la resta de membres de la comunitat EINA.

Objectius

El DDE té un doble objectiu. D'una banda, la preservació del material generat per la comunitat de professors, investigadors i alumnes d'EINA: articles, comunicacions i altres textos científics resultat de la recerca del personal docent i investigador, treballs de fi de grau, de màsters i postgraus, treballs d'assignatures que han assolit un nivell d'excel·lència, apunts i materials docents, publicacions institucionals, etc. De l'altra, la difusió i visibilitat màxima d'aquests materials i dels autors que els han produït. D'altra banda, el DDE afegeix valor a totes aquestes publicacions mitjançant citacions normalitzades, estadístiques d'ús, adreces URL permanents, i la posada a disposició a través d'una plataforma interoperable.

Accés

Els registres del DDE són d'accés lliure i es distribueixen sota diferents llicències Creative Commons. La seva consulta és pública i oberta a tothom. Els documents d'algunes col·leccions tenen certes restriccions d'accés al text complet, la consulta dels quals pot quedar limitada als usuaris de la comunitat EINA. Els documents d'accés restringit van acompanyats del símbol:

Cadenat tancat

Si formeu part de la comunitat EINA, i voleu accedir a aquests documents, heu de posar-vos en contacte amb el Servei d'Arxiu (arxiu@eina.cat).

Les metadades associades als registres es troben en domini públic sota llicència CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Organització dels continguts

Els documents del DDE s'agrupen en comunitats i subcomunitats, i dins d'aquestes en col·leccions segons la tipologia documental o l'origen dels documents. La llista de comunitats i el contingut que podeu trobar a cadascuna és la següent:

  • Grau de disseny: materials docents, treballs dels estudiants, treballs de fi de grau (TFG), guies de l'estudiant, etc. Alguns TFG també es troben al RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya) i al Diposit Digital de Documents de la Universitat Autònoma de Barcelona.
  • Màsters i postgraus: materials docents, treballs dels estudiants, treballs de fi de màster (TFM), guies de l'estudiant. Alguns TFM també es troben al RECERCAT RECERCAT i al Diposit Digital de Documents de la Universitat Autònoma de Barcelona.
  • Recerca: documents resultat de la recerca dels investigadors i grups de recerca d'EINA (articles, llibres, comunicacions i pòsters a jornades i congressos, tesis doctorals, etc.)
  • Institucional: documents de caràcter institucional d'EINA com ara memòries, lliçons inaugurals del curs acadèmic, documentació promocional, etc.

Programari

El DDE utilitza el programari lliure DSpace desenvolupat pel Massachusetts Institute of Technology i l'empresa Hewlett-Packard, i mantingut actualment per Duraspace.