Show simple item record

dc.contributor.advisorTolchinsky, Pancho
dc.contributor.authorStriuk Torres, Alejandra
dc.date.accessioned2020-04-15T07:29:11Z
dc.date.available2020-04-15T07:29:11Z
dc.date.created2019
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12082/986
dc.description.abstractLa veu és un fenomen difícil de descriure amb paraules. Les veus ens acompanyen des de les nostres primeres experiències corporals i són protagonistes en la nostra comunicació diària. Escoltem veus i tenim la nostra pròpia veu. Som experts en elles. Però la veu també és una substància misteriosa perquè connecta amb una dimensió profunda, i en part desconeguda, de la nostra experiència humana. El concepte de la veu s'explora des dels àmbits del llenguatge, el so, la literatura, la música i la tecnologia per posar de manifest la rica i complexa relació que tenim amb el so del nostre cos. Aquesta investigació és particularment rellevant en un moment en que s'anticipa que la nostra veu i la de les màquines comencin una nova conversa. Una conversa que obre la possibilitat a canvis culturals encara per descobrir, que seran guiats per la nostra relació amb les veus.ca_ES
dc.description.abstractLa voz es un fenómeno difícil de describir con palabras. Las voces nos acompañan desde nuestras primeras experiencias corporales y son protagonistas en nuestra comunicación diaria. Escuchamos voces y tenemos nuestra propia voz. Somos expertos en ellas. Pero la voz también es una sustancia misteriosa porque conecta con una dimensión profunda, y en parte desconocida, de nuestra experiencia humana. El concepto de la voz se explora desde los ámbitos del lenguaje, el sonido, la literatura, la música y la tecnología para poner de manifiesto la rica y compleja relación que tenemos con el sonido de nuestro cuerpo. Esta investigación es particularmente relevante en un momento en que se anticipa que nuestra voz y la de las máquinas empiecen una nueva conversación. Una conversación que abre la posibilidad a cambios culturales aún por descubrir, que serán guiados por nuestra relación con las voces.es
dc.description.abstractThe voice is a complex phenomenon to describe with words. Voices stay with us from our first bodily experiences and play the main role in our daily communication. We listen to voices and we have our own voice. We are all voice experts. But the voice is also a mysterious substance because it connects with a deep, and mostly unknown, part of our human experience. The concept of voice is explored from several fields of knowledge: language, sound, literature, music and technology in order to highlight the rich and complex relationship we have with the sound of our body. This research is particularly relevant at a time when it is anticipated that our voice and that of the machines will start a new conversation. A conversation that opens the possibility to cultural changes yet to be discovered, which will be guided by our relationship with the voices.en
dc.format.extent149 p.ca_ES
dc.language.isoesca_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.sourceDipòsit Digital Einaca_ES
dc.subjectVeuca_ES
dc.subjectMúsica -- Aspectes fisiològicsca_ES
dc.titleLa voz como fenómeno : palabras aladas, cuerpos sonoros y escucha digitalca_ES
dc.typemasterThesisca_ES
dc.rights.accessRightsopenAccessca_ES


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International