Show simple item record

dc.contributor.authorAyats Soler, Ignasi
dc.contributor.authorOrozco Joan, Ona
dc.contributor.authorGonzález de Pablo, Manuel Antonio
dc.contributor.authorQuevedo, Raquel
dc.contributor.authorLóbez, Tomàs
dc.contributor.authorPérez Ferrer, Helena
dc.contributor.authorMallart, Clara
dc.contributor.authorPerrone, Marcela
dc.contributor.authorEnrich, Max
dc.contributor.authorGiménez Masclans, Carles
dc.contributor.authorAguilera, Sofía
dc.contributor.authorMejía, Isabel
dc.contributor.authorKulisevsky Plaza, Leo
dc.contributor.authorSánchez, Mayra
dc.contributor.authorCuba Miñano, Carla
dc.contributor.authorFerraz, Robert Louis
dc.contributor.authorEsbrí Raventós, Marina
dc.contributor.authorBeser Martínez, Eva
dc.contributor.authorCampreciós Sala, Damià
dc.contributor.authorOlea, Cota
dc.contributor.authorVan der Weij, Peter
dc.contributor.authorRamos, Diego
dc.contributor.authorMendoza Bowen, Laura Ann
dc.contributor.authorSerra Paredes, Judit
dc.contributor.authorLópez-Barajas Ruiz, Juan Manuel
dc.contributor.authorVillalba, Marc
dc.contributor.authorGinesio, Claudia
dc.contributor.authorRovira Picó, Berta
dc.contributor.authorFontanals Guxens, Gemma
dc.date.accessioned2020-04-03T09:09:58Z
dc.date.available2020-04-03T09:09:58Z
dc.date.created2020
dc.date.issued2020
dc.identifier.otherD.L: B. 3660-2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12082/969
dc.description.abstractAquesta publicació és un recull del treball realitzat pels estudiants i exestudiants d’EINA. Mitjançant una selecció de projectes, es mostra el rigor acadèmic i la capacitat d’anàlisi i experimentació que tenen els alumnes del Grau de Disseny i dels diferents Màsters i Postgraus d’EINA. Aquesta filosofia, que fomenta el potencial innovador del disseny i l’art, també es recull en la praxis professional que duen a terme els nostres alumni. Tots els projectes publicats són una síntesi de l’aprenentatge enriquidor, obert a diferents sistemes de pensament i llenguatges, amb què EINA treballa des de la seva fundació el 1967. Una metodologia en constant evolució a d’avançar-se a les necessitats i exigències de la nostra societat canviant, per poder donar resposta als nous reptes i fer realitat nous productes, nous serveis i noves experiències. En definitiva, aquesta publicació és el testimoni de la trajectòria de l’escola com a plataforma de cultura i coneixement de generacions de professionals del disseny i l’art que participen activament en el desenvolupament d’una societat més sostenible, ètica, reflexiva i compromesa.ca_ES
dc.description.abstractEsta publicación es una recopilación del trabajo realizado por los estudiantes y exestudiantes de EINA. Mediante una selección de proyectos se muestra el rigor académico y la capacidad de análisis y experimentación que tienen los alumnos del Grado de Diseño y de los diferentes Másters y Postgrados de EINA. Esta filosofía, que fomenta el potencial innovador del diseño y el arte, también se recoge en la praxis profesional que llevan a cabo nuestro alumni. Todos los proyectos publicados son una síntesis del aprendizaje enriquecedor, abierto a diferentes sistemas de pensamiento y lenguajes, con que EINA trabaja desde su fundación en 1967. Una metodología en constante evolución con el fin de adelantarse a las necesidades y exigencias de nuestra sociedad cambiante, para poder dar respuesta a los nuevos retos y hacer realidad nuevos productos, nuevos servicios y nuevas experiencias. En definitiva, esta publicación es el testimonio de la trayectoria de la escuela como plataforma de cultura y conocimiento de generaciones de profesionales del diseño y el arte que participan activamente en el desarrollo de una sociedad más sostenible, ética, reflexiva y comprometida.es
dc.description.abstractThis publication is a collection of the work of EINA’s students past and present, a selection of projects from the Degree in Design and the various Masters’ and Postgraduate programmes, chosen for their academic rigor and analytic and experimental capacity. This foundation, which fosters the innovative potential of design and art, is also reflected in the professional practice of our alumni. All of the published projects are a synthesis of the enriching learning style, open to different systems of thought and language, which EINA has prioritized since its founding in 1967. It is a methodology in constant evolution, whose aim is to advance to meet the needs and demands of our changing society, so as to be able to respond to new challenges and make new products, new services and new experiences a reality. In short, this publication is witness to the trajectory of the school as the platform for knowledge and culture behind generations of art and design professionals who actively participate in the development of a more sustainable, ethical, thoughtful and committed society.en
dc.format.extent75 p.ca_ES
dc.language.isocaca_ES
dc.language.isoes
dc.language.isoen
dc.publisherEINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelonaca_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectEINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona -- Estudiantsca_ES
dc.subjectDisseny de producte -- Ensenyamentca_ES
dc.subjectDisseny gràfic -- Ensenyamentca_ES
dc.subjectInteriorisme -- Ensenyamentca_ES
dc.titleEINA360 2019ca_ES
dc.typebookca_ES
dc.rights.accessRightsopenAccessca_ES


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International