Show simple item record

dc.contributor.authorCuadros Sbert, Caterina
dc.date.accessioned2014-01-21T17:35:57Z
dc.date.available2014-01-21T17:35:57Z
dc.date.created2013
dc.date.issued2014-01-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12082/95
dc.description.abstractEl punt de partida és l’interès en la representació prèvia dels usos en un espai. És un projecte d’investigació i experimentació sobre com a través de la desregulació dels sentits preexistents en un espai es pot arribar a una altra lectura dels seus usos. Es vol explorar la capacitat que té l’espai per configurar les seves pròpies regles i paràmetres i de com això interpel·la de manera directe l’usuari. Es treballen diferents termes com són la repartició de rols i jerarquies en l’espai, com l’espai crea la seva pròpia dinàmica temporal i com l’espai intervé en una actitud activa o reflexiva en l’usuari al davant d’un grup de treball. Tot això donarà lloc a una sèrie de reflexions que serviran per pensar i projectar tres propostes de disseny que es veuran materialitzades en una sala de debat a dins de la Fundació Antoni Tàpies.ca_ES
dc.description.abstractEl punto de partida es el interés en la representación previa de los usos en un espacio. Es un proyecto de investigación y esperimentación sobre como a través de la desregularización de los sentidos preexistentes en un espacio se puede llegar a otra lectura de sus usos. Se quiere explorar la capacidad que tiene un espacio para configurar sus propias reglas y parámetros y de como esto interpela de manera directa al usuario. Se trabajan diferentes términos como son la representación de roles y jerarquías en el espacio, como el espacio crea su propia dinámica temporal y como el espacio interviene en una actitud activa o reflexiva en el usuari en frente de un grupo de trabajo. Todo esto dará lugar a una serie de reflexiones que serviran para pensar y proyectar tres propuestas de diseño que se veran materializadas en una sala de debate en la Fundació Antoni Tàpies.es_ES
dc.description.abstractThe main motivation for the project emerges from the interest in the use of pre-illustrated space. The research and experimentation work will traverse the non-regulation of preexisting meanings of a space in order to discover new modes of use. The aim is to explore the capacity of the space to form its own rules and criteria, and how that directly affects the users. Different terms, i.e. role distribution and hierarchy in the space, will be investigated as well as how the space creates its own temporal dynamics and how affects the way that the team works. The experiment will lead to several conclusions which will be used to conceptualise and formalize three design proposals. These will be exhibited in a debate seminar in association with the Fundació Antoni Tàpies.en
dc.format.extent87 p.ca_ES
dc.language.isocaca_ES
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 Internationalca_ES
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ca_ES
dc.sourceDipòsit Digital Einaca_ES
dc.subjectEspai (Arquitectura)ca_ES
dc.subjectInteriorisme -- Factors humansca_ES
dc.subjectFundació Antoni Tàpiesca_ES
dc.titleL'espectacle d'una funcióca_ES
dc.typebachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsopenAccessen


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-ShareAlike 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International