Show simple item record

dc.contributor.authorPujadas, Anna
dc.date.accessioned2020-03-24T11:10:17Z
dc.date.available2020-03-24T11:10:17Z
dc.date.created2013
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn2013-7761
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12082/952
dc.description.abstractEl multimèdia està afectant severament els mitjans de comunicació conduint-los vers la integració de tots els missatges en un model cognitiu comú. El mateix mitjà (TV, ràdio, llibre) pot suportar modes diferents (escrit, oral, vídeo) provocant la confusió dels codis. També a l‟inrevés, diferents mitjans (TV, ràdio, llibre) poden suportar el mateix mode (escrit, oral o vídeo) generant equivalències de codis. Aquest assaig explora què passa quan el multimèdia s'aplica al llibre. Perquè potser aleshores la integració entre mitjans i modes en una unitat indiferenciada destrueix la jerarquia de la informació i la dualitat entre significat i significant.ca_ES
dc.description.abstractThe multimedia is strongly affecting the mass media leading them to the integration of all messages into a common cognitive model. The same media (TV, radio, book) can support different modes (written, oral, video), causing confusion between codes. Also conversely, different media (TV, radio, book) can support the same modes (written, oral or video) generating equivalence between codes. This paper explores what happens when the multimedia is applied to the book. Because perhaps then, the integration of media and modes in an undifferentiated unity kills the informational hierarchy and the duality between signified and signifier.en
dc.format.extent8 p.ca_ES
dc.language.isocaca_ES
dc.publisherUniversitat Pompeu Fabraca_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectLlibres electrònicsca_ES
dc.subjectSistemes multimèdiaca_ES
dc.subjectHipertextca_ES
dc.titleHipnagogoscopi : el llibre multimèdia com a imatge-planxaca_ES
dc.typearticleca_ES
dc.typepublishedVersion*
dcterms.isFormatOfReproducció del document publicat a: http://hdl.handle.net/10230/37606ca_ES
dcterms.isPartOfForma: revista d'estudis comparatius: art, literatura, pensament,.Nº. 8 (2013), p. 17-26ca_ES
dc.rights.accessRightsopenAccessca_ES


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International