Show simple item record

dc.contributor.advisorMuñoz Camacho, Artur
dc.contributor.authorDuran Gonzalez, Miriam
dc.date.accessioned2020-03-19T15:00:47Z
dc.date.available2020-03-19T15:00:47Z
dc.date.created2019
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12082/940
dc.description.abstractScreaming Wall és un projecte d'aprenentatge i d'activisme. Parteix de la idea de la història única plantejada per Chimamanda Ngozi Adichie i la inquietud de descobrir com s'originen els estereotips que les creen. El treball acadèmic investiga els diferents aspectes que han generat i segueixen generant els estereotips negatius sobre els africans. S'analitza a través de diferents punts de vista, com serien la història, la literatura, el cinema, la publicitat, la cosmovisió europea i la religió cristiana, els mitjans de comunicació i les ONG's. Inclou també un experiment de dibuix amb alumnes en edat escolar que analitza quina és la imatge que tenim sobre els africans. A través del contingut après en aquesta part acadèmica he desenvolupat un projecte activista sobre l'antiracisme. L'objectiu principal és comunicar de forma breu i clara un seguit de missatges que parlen sobre el racisme, el supremacisme blanc i els estereotips, i arribar al major nombre de persones possible.ca_ES
dc.description.abstractScreaming Wall es un proyecto de aprendizaje y de activismo. Parte de la idea de la historia única planteada por Chimamanda Ngozi Adichie y la inquietud de descubrir como se originan los esteriotipos que las crean. El trabajo académico investiga los diferentes aspectos que han generado y siguen generando los esteriotipos negativos sobre los africanos. Se analiza a través de distintos puntos de vista, como serían la historia, la literatura, el cine, la publicidad, la cosmovisión europea y la religión cristiana, los medios de comunicación y las ONGs. Incluye también un experimento de dibujo con alumnos en edad escolar que analiza cual es la imagen que tenemos sobre los africanos. A través del contenido aprendido en esta parte académica he desarrollado un proyecto activista sobre el antiracismo. El objetivo principal es comunicar de forma breve y clara un seguido de mensajes que hablan sobre el racismo, el supremacismo blanco y los esteriotipos, y llegar al mayor número de personas posible.es
dc.description.abstractScreaming Wall is a learning and activism project. It comes from the idea of the single story posed by Chimamanda Ngozi Adichie and the desire to discover how the stereotypes that create them are originated. The academic work investigates the different aspects that have generated and continue generating negative stereotypes about Africans. It is analyzed through different points of view, such as history, literature, cinema, advertising, the European worldview and the Christian religion, the media and NGOs. It also includes a drawing experiment with school-age students that analyzes the image we have about Africans. Through the content learned in this academic part I have developed an activist project on anti-racism. The main objective is to communicate briefly and clearly a series of messages that talk about racism, white supremacism and stereotypes, and reach as many people as possible.en
dc.format.extent103ca_ES
dc.language.isocaca_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.sourceDipòsit Digital Einaca_ES
dc.subjectAfricansca_ES
dc.subjectEtnocentrismeca_ES
dc.subjectRacismeca_ES
dc.titleScreaming wall : activisme contra la història única d’Àfricaca_ES
dc.typebachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsopenAccessca_ES


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International