Show simple item record

dc.contributor.advisorBach, Anna
dc.contributor.advisorCoscarelli, Sara
dc.contributor.authorVicho Sánchez, Anna
dc.date.accessioned2019-04-11T07:37:14Z
dc.date.available2019-04-11T07:37:14Z
dc.date.created2018
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12082/901
dc.description.abstractDinou es basa en la realització d’una instal·lació lumínica itinerant que tracta el procés de dol respecte de la mort, mitjançant la creació d’un recorregut. Aquest recorregut es divideix en cinc etapes, basades en la teoria de la psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross. La proposta té la intenció de mostrar pels diversos estats i sentiments pels que es pasa d’una manera diferent a la establerta, ja que aquest procés acostuma a mostrar-se poc degut al caire personal que el caracteritza.ca_ES
dc.description.abstractDinou se basa en la realización de una instalación lumínica itinerante que trata el proceso de duelo respecto de la muerte, mediante la creación de un recorrido. Este recorrido se divide en cinco etapas, basadas en la teoria de la psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross. La propuesta tiene la intención de mostrar por los diversos estados y sentimientos por los que se pasa de una manera distinta a la establecida, ya que este proceso acostumbra a mostrarse poco debido al carácter personal que lo caracteriza.es
dc.description.abstractDinou is about the realization of a lighting installation (itinerant) that handles the grieving process when death occurs by creating a route. This route is divided into five stages based on the theory of the psychiatrist Elisabeth Kübler-Ross. The proposal intends to show the different stages and feelings that someone goes through by an established manner since this process tends to not be shown due to the personal nature that symbolizes it.en
dc.format.extent84, [14] p.ca_ES
dc.language.isocaca_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.sourceDipòsit Digital Einaca_ES
dc.subjectEnllumenat -- Aspectes psicològicsca_ES
dc.subjectDolca_ES
dc.subjectInstal·lacions (Art)ca_ES
dc.titleDinou : el procés de dol respecte de la mortca_ES
dc.typebachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsopenAccessca_ES


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International