Show simple item record

dc.contributor.authorVelasco Fontclara, Paula
dc.date.accessioned2019-03-21T10:28:45Z
dc.date.available2019-03-21T10:28:45Z
dc.date.created2018
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12082/886
dc.description.abstractPasajero del no lugar és un projecte editorial que pretén interpretar gràficament la teoria antropològica dels “no llocs” de l’antropòleg Marc Augé, la qual analitza l’impacte dels conceptes espai, lloc i passatge en una societat de consum automatitzat com la nostra. El Treball de Final de Grau pretén dissenyar un projecte editorial dividit en dues publicacions. Per una banda, la interpretació gràfica i il·lustració fotogràfica del llibre “Los no lugares. Espacios del anonimato. Antropología sobre la modernidad.”, i per l’altra, una publicació que l’acompanyi, on es plasmi una interpretació pròpia sobre els “no llocs” basada en una documentació i anàlisi en el context de ciutat contemporània. El “no lloc” és un concepte amb el qual convivim, que modifica la nostra concepció de la identitat i la comunicació com a tal, per tant la intenció del projecte no només és dinamitar l’interès en la teoria antropològica d’una manera dinàmica i que proporcioni al llibre un valor afegit a través del seu disseny, sinó que també pretén visibilitzar de manera gràfica, la presència constant d’aquest concepte a la societat contemporània. Una societat que ens condueix a habitar en un constant passatge transitori que ens porta del lloc al “no lloc”.ca_ES
dc.description.abstractPasajero del no lugar es un proyecto editorial que pretende interpretar gráficamente la teoría antropológica del “no lugar” del antropólogo Marc Augé, la cual analiza el impacto de los conceptos espacio, lugar y pasaje en una sociedad de consumo automatizado como la nuestra. El Trabajo de Final de Grado pretende diseñar un conjunto editorial dividido en dos publicaciones. En primer lugar, la interpretación gráfica e ilustración fotográfica del libro “Los no lugares. Espacios del anonimato. Antropología sobre la modernidad.”, y en segundo lugar, una publicación que acompañe donde se plasme una interpretación propia sobre los “no lugares” basada en una documentación y análisis en el contexto de ciudad contemporánea. El “no lugar” es un concepto con el cual convivimos, que modifica nuestra concepción de la identidad y la comunicación como tal, por eso la intención del proyecto no solo es dinamitar el interés en la teoria antropológica de una manera dinámica y que dote al libro de un valor añadido a través de su diseño, sino también pretende visibilizar de manera gráfica, la presencia constante de este concepto en la sociedad contemporánea. Una sociedad que nos conduce a habitar en un constante pasaje transitorio que nos lleva del lugar al “no lugar”.es
dc.description.abstractPasajero del no lugar is an editorial project that aims to graphically interpret Marc Augé’s anthropological theory about “Non places” which analyzes the impact of “space”, “place” and “passage” in a consumerist and automated society like ours. This Final Degree Project pretends to design an editorial pack divided in two publications. The first one consisting of the graphic interpretation and photographic ilustration of Marc Augé’s book: “Non-Places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity.” And the second one regarding an own interpretation of the idea of “Non places” designed in book that contains a documented analysis related to contemporary cities. We coexist with the idea of “Non place” and it modifies our conception of identity and comunication as it is, that’s why the main aim of the project is not only to generate interest regarding this topic in a dynamic way that provides an added value to the book with its design, but also to show in a graphical way, the constant presence of the topic in contemporary societies. Societies that leads us to live in a constant and transitorial passage that takes us from places to “non places”.en
dc.format.extent104 p.ca_ES
dc.language.isoesca_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.sourceDipòsit Digital Einaca_ES
dc.subjectEdicióca_ES
dc.subjectLlibres de fotografies -- Dissenyca_ES
dc.titlePasajero del no lugarca_ES
dc.typebachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsopenAccessca_ES


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International