Show simple item record

dc.contributor.advisorClos, Laia
dc.contributor.advisorGórriz, Pilar
dc.contributor.authorFerré Guix, Daniel
dc.date.accessioned2019-03-21T09:42:33Z
dc.date.available2019-03-21T09:42:33Z
dc.date.created2018
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12082/884
dc.description.abstractLa intenció del projecte és dotar el Festival de Videoart Loop d’una nova identitat gràfica atemporal creant un sistema visual flexible i adaptable a les diferents peces de comunicació. En el recorregut es treballa inicialment una tipografia ad-hoc, les aplicacions sobre paper, el disseny digital, senyalística i audiovisuals. S’investiguen les diferents formes d’adaptació de la nova imatge gràfica a les necessitats del festival. L’objectiu és proveir el festival d’una imatge sòlida però flexible, contundent però adaptable i especialment d’un caràcter intransferible i característic de la convocatòria anual. El resultat és la creació d’un llenguatge visual basat en el micro píxel, la mínima expressió de la imatge digital.ca_ES
dc.description.abstractLa intención del proyecto es dotar al Festival de Videoarte Loop de una nueva identidad gráfica atemporal creando un sistema visual flexible y adaptable a las diferentes piezas de comunicación. En el recorrido se trabaja inicialmente una tipografía ad-hoc, las aplicaciones sobre papel, el diseño digital, la señalética y audiovisuales. Se investigan las diferentes formas de adaptación de la nueva imagen gráfica a las necesidades del festival. El objetivo es proveer al festival de una imagen sólida pero flexible, contundente pero adaptable y especialmente de un carácter intransferible y característico de la convocatoria anual. El resultado es la creación de un lenguaje visual basado en el micropíxel, la mínima expresión de la imagen digital.es
dc.description.abstractThe main goal of the project is to provide the Loop Videoart Festival with a new timeless graphic identity, creating a flexible visual system adaptable to the different communication items. The working process starts with the design of a typeface that is then applied on paper communication, digital design, signage and video. The different forms of adaptation of the new graphic image to the needs of the festival are investigated. The goal is to provide the Festival with a solid but flexible image, forceful but adaptable and especially of a non-transferable and únic character to the annual call. The result is the creation of a visual language based on the micro-pixel, the minimum expression of the digital image.en
dc.format.extent112 p.ca_ES
dc.language.isocaca_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.sourceDipòsit Digital Einaca_ES
dc.subjectFestivalsca_ES
dc.subjectImatge corporativaca_ES
dc.subjectLogotipca_ES
dc.subjectConstrucció de marca (Màrqueting)ca_ES
dc.subjectMarxandatgeca_ES
dc.titleLoop : redisseny del festival de videoart de Barcelonaca_ES
dc.typebachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsopenAccessca_ES


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International