Show simple item record

dc.contributor.advisorRofes, Octavi
dc.contributor.authorMateu Parra, Joan
dc.date.accessioned2019-02-28T08:23:16Z
dc.date.available2019-02-28T08:23:16Z
dc.date.created2018
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12082/877
dc.description.abstractMalle ist nur einmal im jahr és un llibre d’il·lustracions, un còmic, una crònica gràfica, una novel·la gràfica sobre el turisme a Mallorca. La greu situació mediambiental i de pressió humana que viu Mallorca per culpa del turisme, la construcció, la corrupció,...ha empitjorat els darrers anys i inspira la temàtica d’un treball que, com a mallorquí, el sento propi, em sento compromès i amb moltes ganes de aportar quelcom nou. A través d’aquest projecte vull desmitificar l’illa, que ja no és un paradís, vull parasitar l’ideal. Alhora, vull parasitar el format, expressant-ho d’una manera nova i original, tant en contingut com en continent.ca_ES
dc.description.abstractMalle ist nur einmal im Jahr es un libro de ilustraciones, un cómic, una crónica gráfica, una novela gráfica sobre el turismo en Mallorca. La grave situación medioambiental y de presión humana que vive Mallorca por culpa del turismo, la construcción, la corrupción, ... ha empeorado en los últimos años e inspira la temática de un trabajo que, como mallorquín, lo siento propio, me siento comprometido y con muchas ganas de aportar algo nuevo. A través de este proyecto quiero desmitificar la isla, que ya no es un paraíso, quiero parasitar el ideal. Asimismo, quiero parasitar el formato, expresándolo de una manera nueva y original, tanto en contenido como en continente.es
dc.description.abstractMalle ist nur einmal im jahr is a book of illustrations, a comic, a graphic chronicle, a graphic novel about tourism in Mallorca. The serious environmental and human pressure situation that Mallorca lives due to tourism, construction, corruption ... has worsened in recent years and inspired the theme of a work that, as a Majorcan, I feel it's own, I feel Committed and eager to contribute something new.en
dc.format.extent63 p.ca_ES
dc.language.isocaca_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.sourceDipòsit Digital Einaca_ES
dc.subjectMallorca (Illes Balears) -- Còmicsca_ES
dc.subjectTurisme -- Aspectes socials -- Còmicsca_ES
dc.titleMalle ist nur einmal im Jahr : crònica il·lustrada del turisme a Mallorcaca_ES
dc.typebachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsopenAccessca_ES


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International