Show simple item record

dc.contributor.advisorRofes, Octavi
dc.contributor.authorBanchs Gual, Mireia
dc.date.accessioned2019-01-15T15:17:15Z
dc.date.available2019-01-15T15:17:15Z
dc.date.created2018
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12082/867
dc.description.abstractEsborrant la ciutat és un projecte que pretén generar una reflexió sobre el model turístic actual i les conseqüències que aquest comporta a nivell social i patrimonial a Barcelona. Té com a objectiu mostrar els efectes negatius de la gentrificació i el turisme de masses, exemplificats en una pèrdua de patrimoni i d’identitat de la ciutat. És un treball que neix de la disconformitat per la creixent despersonalització dels barris més turístics i, per conseqüència, una sensació de pèrdua de pertinença de la pròpia ciutat; i que vol difondre i visibilitzar la situació actual. El procés de treball es realitza a partir de l’anàlisi de l’estat del patrimoni històric comercial del districte de Ciutat Vella, i seleccionant els casos amb més ressò, per després intervenir-hi en el resultat final, que es materialitzarà en una acció de protesta.ca_ES
dc.description.abstractEsborrant la ciutat is a project that aims to generate a reflection on the current tourism model and the consequences that this entails at the social and heritage fields in Barcelona. It aims to show the negative effects of gentrification and mass tourism, transferred to a loss of heritage and identity of the city. It is a work that arises from disagreement over the growing depersonalization of the most tourist locations and, consequently, a sense of loss of belonging to the city itself; and it wants to spread and make visible the current situation. The work process is carried out from the analysis of the historical commercial district status of Ciutat Vella district, selecting the cases with more echo, and then intervening in those places as a final result, which will materialise as an act of protest.en
dc.format.extent123 p.ca_ES
dc.language.isocaca_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.sourceDipòsit Digital Einaca_ES
dc.subjectGentrificació -- Barcelonaca_ES
dc.subjectEstabliments comercials -- Barcelonaca_ES
dc.subjectTurisme -- Barcelonaca_ES
dc.subjectIntervencions (Art)ca_ES
dc.titleEsborrant la ciutat : conseqüències de l'especulació i el turisme massiu al patrimoni comercial de Barcelonaca_ES
dc.typebachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsopenAccessca_ES


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International