Show simple item record

dc.contributor.advisorHoyo Arjona, Jesús delca_ES
dc.contributor.authorBartomeu, Elena, 1978-
dc.date.accessioned2019-01-10T08:11:47Z
dc.date.available2019-01-10T08:11:47Z
dc.date.created2012
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12082/861
dc.description.abstractA partir de la creació d'un instrument específic per a l'anàlisi integral de la identitat corporativa visual, s'estudia el fenomen de la pol·linització, segons el qual, a partir de l'any 2000, té lloc una uniformització dels recursos gràfics emprats en el redisseny dels signes. Els resultats de l'estudi permeten afirmar que entre el 75 i el 93% dels signes dissenyats a partir de l'any 2000 estan pol·linitzats. D'altra banda, els signes dissenyats per a mitjans no visuals com la radio o els serveis de telefonia, presenten un valor de pol·linització inferior que la resta. Pel que fa als signes mixtos, aquests estan significativament més pol·linitzats que els grafotips, essent els logotips els signes amb un valor absolut menor de pol·linització. Finalment, s'evidencia que, en el cas dels signes a Internet, tot i utilitzar més recursos gràfics propis, no presenten el fenomen de la pol·linització.ca_ES
dc.description.abstractA partir de la creación de un instrumento específico para el análisis integral de la identidad corporativa visual, se estudia el fenómeno de la polinización, según el cual, a partir del año 2000, tiene lugar una uniformización de los recursos gráficos utilizados en el rediseño de los signos. Los resultados del estudio permiten afirmar que entre el 75% i el 93% de los signos diseñados a partir del año 2000 están polinizados. Por otro lado, los signos diseñados para medios no visuales como la radio o los servicios de telefonía presentan un valor de polinización inferior que el resto. Por lo que respecta a los signos mixtos, estos están significativamente más polinizados que los grafotipos, siendo los logotipos los signos con un valor absoluto menor de polinización. Finalmente, se evidencia que, en el caso de los signos en Internet, a pesar de utilizar más recursos gráficos propios, no presentan el fenómeno de la polinización.es
dc.format.extent414 p.ca_ES
dc.language.isocaca_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectSigne (Lingüística)ca_ES
dc.subjectLogotipca_ES
dc.subjectImatge corporativaca_ES
dc.subjectDisseny gràficca_ES
dc.titleLa identitat visual corporativa a Internet : uniformització dels recursos gràfics en signes pol·linitzatsca_ES
dc.typedoctoralThesisca_ES
dc.rights.accessRightsopenAccessca_ES


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Tesis doctorals
    Tesis doctorals a text complet en format digital llegides a EINA o a altres universitats defensades per professors d'EINA.

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International