Show simple item record

dc.contributor.advisorMuñoz Camacho, Artur
dc.contributor.authorSenén Gilabert, Mar
dc.date.accessioned2018-10-19T15:50:14Z
dc.date.available2018-10-19T15:50:14Z
dc.date.created2018
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12082/820
dc.description.abstractEl present treball reflexiona sobre la realitat dins el concepte d’Intel·ligència Artificial. Qüestiona si realment els aparells amb Intel·ligència Artificial són intel·ligents i quina és la finalitat d’aquests. Per tal d’arribar a una conclusió sobre el tema, es fa una anàlisi dels conceptes més delicats que inclou aquesta disciplina, com són la intel·ligència i la consciència. També es fa un recorregut històric per veure com s’ha qüestionat el tema a tractar durant l’origen fins a l’actualitat. Els resultats de la investigació són utilitzats per generar una pràctica artística en format físic (llibre fotogràfic) i en format digital (document audiovisual).ca_ES
dc.description.abstractEl presente trabajo reflexiona sobre la realidad dentro del concepto de Inteligencia Artificial. Cuestiona si realmente los dispositivos con Inteligencia Artificial son inteligentes y cuál es la finalidad de estos. Para llegar a una conclusión sobre el tema, se hace un análisis de los conceptos más delicados que incluye esta disciplina, como son la inteligencia y la conciencia. También se hace un recorrido histórico para ver como se ha cuestionado el tema a tratar durante el origen hasta la actualidad. Los resultados de la investigación son utilizados para generar una práctica artística en formato físico (libro fotográfico) y en formato digital (documento audiovisual).es
dc.description.abstractThe present work reflects on the reality within the concept of Artificial Intelligence. It questions if really the devices with Artificial Intelligence are intelligent and what is the purpose of these. To reach a conclusion on the subject, an analysis is made of the most delicate concepts included in this discipline, such as intelligence and consciousness. There is also a historical tour to see how the subject to be treated has been questioned during the origin to the present. The results of the research are used to generate an artistic practice in physical format (photo book) and in digital.en
dc.format.extent62 p.ca_ES
dc.language.isocaca_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.sourceDipòsit Digital Einaca_ES
dc.subjectIntel·ligència artificialca_ES
dc.subjectConsciènciaca_ES
dc.titleReflexió sobre intel·ligència artificial i la seva relació amb l'ésser humàca_ES
dc.typebachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsopenAccessca_ES


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International