Show simple item record

dc.contributor.advisorVentura, Oriol
dc.contributor.advisorEsteve, Jordi
dc.contributor.authorTerra Bosch, Paula
dc.date.accessioned2018-09-25T12:55:53Z
dc.date.available2018-09-25T12:55:53Z
dc.date.created2018
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12082/818
dc.description.abstractDröp és una solució mèdica formada per tres dispositius (wearable, app i injector d'insulina) que permet gestionar i simplificar el tractament de la diabetis de forma senzilla, agradable i propera a l'usuari. El disseny del sistema permet reduir i optimitzar tant els procediments com els dispositius necessaris per seguir un tractament adequat de la diabetis. La proposta plantejada pretén crear una millor experiència d'usuari a través de quatre àrees principals: 1. interacció senzilla i dades fàcilment interpretables; 2. monitorització de glucosa i adminstració d'insulina a través de sistemes no invasius; 3. reducció dels aparells necessaris per seguir el tractament; 4. vincle, connexió i comunicació entre usuaris. El disseny del sistema ofereix un flux continu d'informació entre els dispositius que permet gestionar la diabetis sense que el pacient, i el seu entorn, hagin de tenir necessàriament coneixements sobre la diabetis per tal de realitzar-ne el seu tractament.ca_ES
dc.description.abstractDröp es una solución médica formada por tres dispositivos (wearable, app e inyector de insulina) que permite gestionar y simplificar el tratamiento de la diabetes de forma sencilla, agradable y cercana al usuario. El diseño del sistema permite reducir y optimizar tanto los procedimientos como los dispositivos necesarios para seguir un tratamiento adecuado de la diabetes. La propuesta planteada pretende crear una mejor experiencia de usuario a través de cuatro áreas principales: 1. interacción sencilla y datos fácilmente interpretables; 2. monitoreo de glucosa y administración de insulina a través de sistema no invasivos. 3. reducción de los dispositivos necesarios para seguir el tratamiento; 4. vínculo, conexión y comunicación entre usuarios. El diseño del sistema ofrece un flujo continuo de información entre los dispositivos que permite gestionar la diabetes sin que el paciente y su entorno, tengan necesariamente conocimientos sobre la diabetes por el hecho de realizar el tratamiento.es
dc.description.abstractDröp is a medical solution made up of three devices (wearable, app an insulin injector) that allows you to manage and simplify the treatment of diabetes in a simple, friendly and user-friendly way. The system design allows to reduce and optimize both the procedures and the necessary devices to follow and adequate treatment of diabetes. The proposal aims to create a better user experience through four main areas: 1. simple interaction and easily interpretable data; 2. monitoring of glucose and administration of insulin through non-invasive systems. 3. reduction of the necessary equipment to follow the treatment; 4. llinking, connection and communication between users. The system design offers a continuous flow of information between the devices that allow to manage the diabetes without the patient and his environment to have knowledge about diabetes in order to carry out their treatment.en
dc.format.extent354 p.ca_ES
dc.language.isocaca_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.sourceDipòsit Digital Einaca_ES
dc.subjectInsulina -- Ús terapèutic -- Administració -- Aparells i accessoris -- Dissenyca_ES
dc.subjectComunicacions mòbils, Sistemes de -- Aplicacions -- Dissenyca_ES
dc.subjectDades -- Transmissió -- Aparells i accessoris -- Dissenyca_ES
dc.subjectImatge corporativaca_ES
dc.subjectLogotipca_ES
dc.titleDröp : simplifica la diabetisca_ES
dc.typebachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsopenAccessca_ES


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International