Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. © de les fotografies, els seus autors: © Fons Fotogràfic F. Català-Roca - Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (AHCOAC)
Excepte quan s'indiqui el contrari, la llicència d'aquesta obra es descriu com Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. © de les fotografies, els seus autors: © Fons Fotogràfic F. Català-Roca - Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (AHCOAC)