Show simple item record

dc.contributor.advisorVentura, Oriol
dc.contributor.authorSolà Andreu, Anna
dc.date.accessioned2018-04-24T09:31:50Z
dc.date.available2018-04-24T09:31:50Z
dc.date.created2017
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12082/766
dc.description.abstractLa realitat és avorrida, i els contes també són per adult, i si no estàs d'acord amb aquestes dues premisses, aquest disseny no és per a tu. Aquest projecte pretén aportar màgia, i fantasia, inspirada en els contes de fades, per transformar la nostra vida quotidiana, en un conte. Amb un estudi gràfic de 10 contes dels germans Grimm, han sorgit conceptes comuns dels contes de fades, amb els que s'ha elaborat el disseny que crea un ambient màgic allà on sigui. El procés ha generat dibuixos, anàlisis, proves lumíniques, maquetes de treball, i finalment ha sorgit el disseny d'un llum que projecta llum màgica fins i tot un cop apagada.ca_ES
dc.description.abstractLa realidad es aburrida, y los cuentos también son para adulto, y si no estás de acuerdo con estas dos premisas, este diseño no es para ti. Este proyecto pretende aportar magia, y fantasía, inspirada en los cuentos de hadas, para transformar nuestra vida cotidiana, en un cuento. Con un estudio gráfico de 10 cuentos de los hermanos Grimm, han surgido conceptos comunes de los cuentos de hadas, con los que se ha elaborado el diseño que crea un ambiente mágico donde sea. El proceso ha generado dibujos, análisis, pruebas lumínicas, maquetas de trabajo, y finalmente ha surgido el diseño de una lámpara que proyecta luz mágica incluso una vez apagada.es
dc.description.abstractThe reality is boring, and the stories are also for adults, and if you do not agree with these two premises, this design is not for you. This project aims to provide magic, and fantasy, inspired by fairy tales, to transform our everyday life into a story. With a graphic study of 10 stories by the Grimm brothers, common concepts of fairy tales have emerged, with which design has been created that creates a magical atmosphere wherever it is. The process has generated drawings, analyzes, lighting tests, work models, and finally the design of a lamp that projects magical light has even emerged even when it has been switched off.en
dc.format.extent185 p.ca_ES
dc.language.isocaca_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.sourceDipòsit Digital Einaca_ES
dc.subjectLlums -- Dissenyca_ES
dc.titleFàbula : fantasia a través del dissenyca_ES
dc.typebachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsopenAccessca_ES


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International