Show simple item record

dc.contributor.advisorVentura, Oriol
dc.contributor.authorMacau Sanz, Lena
dc.date.accessioned2018-04-24T09:16:37Z
dc.date.available2018-04-24T09:16:37Z
dc.date.created2017
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12082/765
dc.description.abstractEls equips de treball són uns òrgans dels que molta gent forma part. Per a saber-ne més i extreure’n noves conclusions, s’ha dut a terme una recerca sobre equips de treball per projectes. La base han estat quinze entrevistes a una mostra de professionals així com l’anàlisi de contextos actuals relacionats amb aquesta temàtica. La formalització de la recerca es manifesta de tres maneres: dues d’elles formen Teamworks, un decàleg en format postal que conté un model per a la formació d’un equip i una publicació on es poden llegir els punts del decàleg degudament descrits. La tercera és Wesail, el disseny d’un aplicatiu mòbil basat en els continguts del model creat per a formar equips, però, en aquest cas, aplicat específicament a la vela transoceànica. Els aspectes que es posen de manifest en aquest projecte per a la creació d’un equip giren al voltant de la quantitat de membres, la cohesió entre les parts, la comunicació, la relació amb els partners, les funcions a desenvolupar i el post-projecte, entre d’altres.ca_ES
dc.description.abstractLos equipos de trabajo son unos órganos de los que mucha gente forma parte. Para saber más sobre ello y sacar nuevas conclusiones, se ha llevado a cabo una investigación sobre los equipos de trabajo por proyectos. La base han estado quince entrevistas a una muestra de entrevistados junto con el análisis de contextos actuales relacionados con esta temática. La formalización de la investigación se manifiesta de tres maneras: dos de ellas forman Teamworks, un decálogo en formato postal que contiene un modelo para la formación de un equipo y una publicación donde se pueden leer los puntos del decálogo debidamente descritos. La tercerca es Wesail, el diseño de un aplicativo móvil basado en los contenidos del modelo creado para formar equipos, pero, en este caso, aplicado específicamente a la vela transoceánica. Los aspectos que se destacan en este proyecto para la creación de un equipo giran entorno a la cantidad de miembros, la cohesión entre las partes, la comunicación, la relación con los partners, las funciones a desarrollar y el post-proyecto, entre otros.es
dc.description.abstractTeamworks are organs of which many people take part in. To know more about them and make new conclusions, a research about project-works teams has been carried out. The basis of the research are fifteen interviews to a sample of professionals and the analysis of the current context of this topic. The formalization has followed three different paths: two of them form Teamworks, a decalogue in a postcard format which contains a model to form teams and also a publication where the points of the decalogue are properly described. The third path is Wesail, de design of an App based on the content of the model to form teams, but, in this case, specifically applied to the transoceanic sailing context. The aspects that stand out in this project are the number of members, the cohesion between them, the communication, the relation with partners, the functions to develop and the post-project, among others.en
dc.format.extent42, [125] p.ca_ES
dc.language.isocaca_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.sourceDipòsit Digital Einaca_ES
dc.subjectTreball en equip -- Manuals, guies, etcca_ES
dc.subjectComunicacions mòbils, Sistemes de -- Aplicacions -- Dissenyca_ES
dc.subjectInterfícies d'usuari (Informàtica) -- Dissenyca_ES
dc.titleInvestigació i creació d’un mètode per la organització dels equips de treball i formalització d’aquest en el disseny d’una aplicació per al sector de la vela transoceànicaca_ES
dc.typebachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsopenAccessca_ES


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International