Show simple item record

dc.contributor.advisorBach, Anna
dc.contributor.authorCasanovas Pesarrodona, Clara
dc.date.accessioned2018-04-17T16:06:40Z
dc.date.available2018-04-17T16:06:40Z
dc.date.created2017
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12082/748
dc.description.abstractAquest projecte se situa a La Selva de Mar, un poble de l’alt Empordà, i consisteix en la rehabilitació d’una casa entre mitgeres amb la idea de crear una casa descendent de la qual es troba a la seva dreta. Les cases compartiran el jardí interior creant una nova unitat familiar. El que es vol aconseguir amb aquest projecte és crear semblants de família entre les dues cases. Per tal d’aconseguir-ho, caldrà estudiar les característiques que defineixen l’essència d’un ambient per descobrir de quina manera aquestes dues cases poden pertànyer a una mateixa família. Això afectarà que la seva arquitectura s’ajusti a la d’una casa popular de l’Alt Empordà amb un estil post modern característic de la seva casa veïna i un interior càlid però fresc amb un codi de colors que ajuda a distribuir i identificar els espais i amb certa lleugeresa del seu mobiliari. Aquell toc tradicional perdurarà en la seva envolvent i ens transportarà al mediterrani col·locant- hi un mobiliari més modern amb un toc de color que ens apropa a la singularitat del Port de la Selva i la Selva de Mar.ca_ES
dc.description.abstractEste proyecto esta situado en la Selva de Mar, un pueblo del Alto Ampurdán y consiste en la rehabilitación de una casa entre medianeras con la idea de crear una casa que desciende de la que se encuentra a su derecha. Las casa compartirán el jardín interior creando una nueva unidad familiar. Lo que se quiere conseguir con este proyecto es crear parecidos de familia entre las dos casa. Con tal de lograrlo, se estudiaran las características que definen la esencia de un ambiente para descubrir de que manera estas casa pueden pertenecer a una misma familia. Todo esto afectará a que su arquitectura se ajuste a la de una casa popular del Alto Ampurdán con un estilo postmoderno característico de su casa vecina i un interior cálido pero fresco con un código de colores que ayuda a distribuir e identificar los espacios i con cierta ligereza en su mobiliario. Ese toque tradicional perdurará en su envolvente transportándonos al mediterráneo i en su interior se colocará un mobiliario mas moderno con un toque de color que nos acerca a la singularidad del Puerto de la Selva i la Selva de Mar.es
dc.description.abstractThis project takes place in a village called La Selva de Mar, in the Alt Empordà. It consists of the rehabilitation of a row house with the idea of creating a descendant on the row house to it’s right. The houses will share the interior garden creating a new family unit. The rehabilitation project sets out to achieve a sense of family resemblance between the two houses. To accomplish this, the characteristics which define the essence of an ambient should be studied in order to discover the ways in which these two houses pertain to the same family. This affect the architecture of the house that has to be adjusted to the Alt Empordà popular houses with a post-modern style from its row neighbor house. Its interior will be warm but fresh with a color code that helps to identify and distribute the spaces with some lightness in its furniture. This traditional atmosphere will last in its envelope transporting us to the Mediterranean. And, in its interior we will have much modern furniture with a color code that remind us to Port de la Selva and Selva de Mar singularity.en
dc.format.extent88 p.ca_ES
dc.language.isocaca_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.sourceDipòsit Digital Einaca_ES
dc.subjectHabitatges -- Disseny i construccióca_ES
dc.subjectHabitatges -- Remodelacióca_ES
dc.titleSemblants de famíliaca_ES
dc.typebachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsopenAccessca_ES


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International