Show simple item record

dc.contributor.advisorBach, Annaca_ES
dc.contributor.authorComellas Estapé, Berta
dc.date.accessioned2018-04-10T13:11:39Z
dc.date.available2018-04-10T13:11:39Z
dc.date.created2017
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12082/738
dc.description.abstractEl projecte planteja la convivència de dues domesticitats paral·leles, amb ritmes i temporalitats oposades, a través del plantejament d’una volumetria, basada en el concepte de parella, aplicada a una vivenda unifamiliar de 140 m2 sotmesa amb anterioritat a un projecte d’ampliació. La vivenda és a la Floresta, barri residencial de Sant Cugat del Vallès, pròxim al Parc de Collserola. L’usuari del projecte forma part d’una iniciativa culinària emergent basada en l’encant d’oferir trobades gastronòmiques en l’ambient més íntim i privat de la llar. L’essència d’aquest projecte sorgeix a través de la lectura de la condició versàtil de la intimitat domèstica que s’expressa i es desenvolupa en dos perfils: l’expressió més rutinària i introvertida i una segona festiva i temporal. L’espai es distribueix en dues vivendes projectades paral·lelament en cadascun dels dos volums que es divideixen, amb independència de funcionament, en les dues temporalitats del programa: la rutinària i la festiva.ca_ES
dc.description.abstractEl proyecto plantea la convivencia de dos domesticidades paralelas, con ritmos y temporalidades opuestas, a través del planteamiento de una volumetria, basada en el concepto de pareja, aplicada a una vivienda unifamiliar de 140m2 sometida con anterioridad a un proyecto de ampliación. La vivienda está en la Floresta, barrio residencial de Sant Cugat del Vallès, próximo al Parque de Collserola. El usuario del proyecto forma parte de una iniciativa culinaria emergente basada en el encanto de ofrecer encuentros gastronómicos en el ambiente íntimo y privado del hogar. La esencia del proyecto surge a través de la lectura de la condición versátil de la intimidad doméstica que se expresa y se desarrolla en dos perfiles: la expresión más rutinaria e introvertida, y una segunda festiva y temporal. El espacio se distribuye en dos viviendas proyectadas paralelamente en cada unode los dos volúmenes que se dividen, con independencia de funcionamiento, en las dos temporalidades del programa: la rutinaria y la festiva.es
dc.description.abstractThe project proposes the coexistence of two parallel domesticities, with opposite rhythms and temporalities, based on the couple concept, used in a single family home of 140m2, which was be amplified years ago. The house is in La Floresta, one of the Sant Cugat del Vallès’ neighbourhoods, near the Collserola’s Park. The users of the project are members of a new culinary initiative based on the special charm of offering gastronomical meetings in the intimate ambience of a home. The essence of the project emerges from the interpretation of the most versatile condition of the domestic privacy, which is developed in two profiles: the routine and introverted expression, and a second one more festive and temporal. The space is distributed in two homes projected in parallel inside each of two volums which are divided, with independent functionings, into the main temporalities of the programme: the routine and the festive.en
dc.format.extent101, 25 p.ca_ES
dc.language.isocaca_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*
dc.sourceDipòsit Digital Einaca_ES
dc.subjectHabitatges -- Disseny i construccióca_ES
dc.subjectHabitatges -- Remodelacióca_ES
dc.titleDomesticitat domesticada : projecte d'interiorisme d'una vivenda unifamiliar a la florestaca_ES
dc.typebachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsopenAccessca_ES


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International