Show simple item record

dc.contributor.advisorBach, Anna
dc.contributor.authorGoñi Fernández, Xavier
dc.date.accessioned2018-04-10T12:59:23Z
dc.date.available2018-04-10T12:59:23Z
dc.date.created2017
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12082/737
dc.description.abstractEl projecte que plantejo és una reforma d’una construcció fragmentada en desús al Prat de Llobregat. L’encarrec consisteix en crear un habitatge domèstic per a dues germanes que volen rehabitar aquest espai en desús, propietat de la família. El projecte consisteix en la reforma i adaptació d’una construcció i un galliner en mal estat. La propietat consta d'una construcció que forma part de la casa original, un annex de construcció precaria i un jardí per on s’ accedeix a la propietat. L’objectiu a l’hora de la rehabilitació és crear un petit oasi urbà i tornar a reanimar aquest espai tan oblidat. Fer-ne un habitatge còmode i confortable molt en sintonia amb l’entorn i amb el que signifiquen les construccións a la zona i en concret al parc agrari del delta del Llobregat. On s’emprin materials autòctons i amb personalitat, així com amb senzillesa i funcionalitat.ca_ES
dc.description.abstractThe project that im proposing is a reform of a fragmented construction disused in the Prat de Llobregat. The charge is to create a home for two sisters who want to re-habit this disused space, owned by the family. The project consists in the reform and adaptation of a construction and a barnyard in a bad state. The property consists of a construction that is part of the original house, an precarious annex construction and a garden where the property is accessed. The goal at the time of rehabilitation is to create a small urban oasis and revive this forgotten space. Make a comfortable home in harmony with the surroundings and with the buildings and contructions in the area and specifically the agricultural park of the delta del Llobregat. Where we use local materials, with personality, simplicity and functionality.en
dc.format.extent59, 19 p.ca_ES
dc.language.isocaca_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.sourceDipòsit Digital Einaca_ES
dc.subjectHabitatges -- Disseny i construccióca_ES
dc.subjectHabitatges -- Remodelacióca_ES
dc.titleLes cases del fang : rehabilitació d’un habitatge fragmentat al Prat de llobregatca_ES
dc.typebachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsopenAccessca_ES


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International