Show simple item record

dc.contributor.advisorBach, Annaca_ES
dc.contributor.authorPuigdomènech Puig, Ariadnaca_ES
dc.date.accessioned2018-04-10T11:33:34Z
dc.date.available2018-04-10T11:33:34Z
dc.date.created2017
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12082/736
dc.description.abstractEl projecte planteja la reforma d’una masia de principis del segle XVIII, a Sant Feliu de Boada, un poblet medieval al bell mig del Baix Empordà. La finalitat del treball és aconseguir un centre d’art i una residència d’artistes que li torni la vitalitat i l’encant d’aquest poble empordanès. A partir d’aquí el projecte es concep en combinar espais comuns i privats pels nous hàbits dels usuaris. La part pública és la que abraçarà tant espais expositius com espais polivalents, de tallers i de treball. I la part privada empatitzarà amb les necessitats dels residents. Durant la rehabilitació es tindrà en compte l’arquitectura existent, i es potenciarà establint un llenguatge entre els elements nous i l’espai original de la casa. El jardí serà el punt de trobada del circuit expositiu, del qual perllonga cap a l’interior les estades expositives permeten el diàleg de les obres amb el seu entorn més natural. L’objectiu és generar un espai despreocupat, dinàmic i fluid. En aquest projecte es donarà importància tant a la multifuncionalitat d’un espai depenent del grau de privacitat com el respecte als fonaments i materials autèntics de la masia. Es vol aconseguir un marc atemporal, acollidor i funcional dins d’un ambient rural d’una masia pròpia de l’edat moderna.ca_ES
dc.description.abstractEl proyecto plantea la reforma de una masía de principios del siglo XVIII, en Sant Feliu de Boada, un pueblo medieval del Baix Empordà. La finalidad del trabajo es conseguir un centro de arte y una residencia de artistas que le devuelva la vitalidad y el encanto de este pueblo ampurdanés. A partir de ahí el proyecto se concibe en combinar espacios comunes y privados por los nuevos hábitos de los usuarios. La parte pública es la que abarcará tanto espacios expositivos como espacios polivalentes, de talleres y de trabajo. Y la parte privada empatitzarà con las necesidades de los residentes. Durante la rehabilitación se tendrá en cuenta la arquitectura existente, y se potenciará estableciendo un lenguaje entre los elementos nuevos y el espacio original de la casa. El jardín será el punto de encuentro del circuito expositivo, cuyo prolonga hacia el interior las estancias expositivas permititiendo el diálogo de las obras con su entorno más natural. El objetivo es generar un espacio despreocupado, dinámico y fluido. En este proyecto se dará importancia tanto a la multifuncionalidad de un espacio dependiendo del grado de privacidad como el respeto a los fundamentos y materiales auténticos de la masía. Se quiere conseguir un marco atemporal, acogedor y funcional dentro de un ambiente rural de una masía propia de la edad moderna.es
dc.description.abstractThe project proposes the refurbishment of a farmhouse from the beginning of the 18th century, in Sant Feliu de Boada, a medieval village in the middle of Baix Empordà. The purpose of the work is to get a centre of art and a Artist’s residence that recovers the vitality and the charm of this Empordà Village. From here the project is conceived by combining common and private spaces by the new habits of the users. The public part is the one that will contain both exposition spaces as well as multipurpose, workshops and work spaces. And the private zone will empathize with the needs of the residents. During the rehabilitation, the existing architecture will be taken into account, and it will be maximized by establishing a language between the new elements and the original space of the house. The garden will be the meeting point of the exhibition circuit, which extends the exhibition spaces inwards allowing the dialogue of the art works with their most natural environment. The goal is to create a casual, dynamic and fluid space. This project emphasize the importance of the multi-functionality relating it to the degree of privacy as well as the respect to the foundations and authentic materials of the old house. We want to achieve a timeless, cozy and functional framework within a rural environment of a typical farmhouse of the modern age.en
dc.format.extent47, 50 p.ca_ES
dc.language.isocaca_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.sourceDipòsit Digital Einaca_ES
dc.subjectMasos, masies, etc -- Disseny i construccióca_ES
dc.subjectMasos, masies, etc -- Remodelacióca_ES
dc.subjectTallers d'artista -- Disseny i construccióca_ES
dc.subjectExposicions -- Edificis -- Disseny i construccióca_ES
dc.titleGaleria d’art 1717 : una masia de l’Empordà convertida en un centre d’art i residència de creatiusca_ES
dc.typebachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsopenAccessca_ES


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International