Show simple item record

dc.contributor.advisorCapdevila Castells, Pol
dc.contributor.authorViejo Nevado, Marta del
dc.date.accessioned2018-04-06T11:30:12Z
dc.date.available2018-04-06T11:30:12Z
dc.date.created2017
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12082/730
dc.description.abstractEl següent treball té per objectiu tractar d'albirar les línies que defineixen l'art contemporani. Des de la teoria de l'art, l'estètica i la filosofia procurarem trobar un discurs de relacionalitat, en la qual cadascuna de les disciplines té alguna cosa que aportar. De tal manera que des de diferents punts de vista i autors relacionarem un seguit de conceptes que ens permetin fer un acostament a allò que és considerat contemporani. Per tant, ens servirem de les pràctiques artístiques per analitzar-les i aprehendre des de la teoria. L'enfocament que adopta la investigació és la presentació de les problemàtiques que apareixen quan tractem de limitar i trobar un ordre en el desordre estètic del discurs actual.ca
dc.description.abstractEl siguiente trabajo tiene por objetivo tratar de vislumbrar las líneas que definen al arte contemporáneo. Desde la teoría del arte, la estética y la filosofía procuraremos encontrar un discurso de relacionalidad, en la que cada una de las disciplinas tiene alga que aportar. De tal manera que, desde distintos puntos de vista y autores, se pueda relacionar una serie de conceptos que nos permitan hacer un acercamiento a aquella que es considerada contemporáneo. Por lo tanto, nos serviremos de las prácticas artísticas para analizarlas y aprehender desde la teoría. El enfoque que adopta la investigación es la presentación de las problemáticas que aparecen cuando tratamos de limitar y encontrar un orden en el desorden estético del discurso actual.es
dc.description.abstractThe following work aims to try to glimpse the lines that define contemporary art. From the theory of art, aesthetics and philosophy we will try to find a discourse of relationality, in which each of the disciplines has something to contribute. From differents points of view and authors we will relate some concepts that will allow us to make an approach to what is considered contemporary. Therefore, we will use artistic practices to analyze and apprehend them from theory. The approach adopted by the research is the presentation of the problems that appear when we try to limit and find an order in the aesthetic disorder.en
dc.format.extent107 p.ca_ES
dc.language.isoesca_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.sourceDipòsit Digital Einaca_ES
dc.subjectArt contemporanica_ES
dc.subjectArt contemporani -- Museusca_ES
dc.titleLas difusas fronteras del arte contemporáneoca_ES
dc.typemasterThesisca_ES
dc.rights.accessRightsopenAccessca_ES


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International