Show simple item record

dc.contributor.advisorBach, Anna
dc.contributor.authorColl Garrido, Teresa
dc.date.accessioned2018-04-05T10:11:03Z
dc.date.available2018-04-05T10:11:03Z
dc.date.created2017-07
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12082/724
dc.description.abstractAquest projecte presenta l’establiment d’uns equipaments d’allotjament low cost amb unes infraestructures mínimes. Un projecte on es planteja un model estàndard amb la finalitat de repetició i adaptació a la geografia del lloc. Ens ubiquem a Menorca, on s’hi troba un sender que voreja per complet tot el litoral costaner de l’Illa. Tot el recorregut es troba condicionat, amb indicacions, etapes, etc. per donar facilitats a tots els usuaris. Però la problemàtica que hi detectem és la inexistència d’un punt d’allotjament durant el recorregut. Bivouac 223, és sinònim de refugi bàsic d’una construcció manual. Però també aquest concepte s’utilitza per fer referència a l’acció de dormir a la intempèrie amb un sac. Per a poder determinar un disseny adequat i específic al lloc on es proposa, cal tenir en consideració el respecte que aquest ens demana. I amb aquesta base s’han pres les decisions del projecte per a garantir el mínim impacte sobre el terreny. En l’àmbit del disseny de l’interior s’opta per la divisió de dues zones per les seves funcionalitats que es porten a terme en elles. Ambdues han estat projectades i dissenyades per a garantir una correcta ergonomia, una circumval·lació fluida i una coherent distribució dels diferents espais i elements interiors.ca_ES
dc.description.abstractEste proyecto presenta el establecimiento de unos equipos de alojamiento “low cost” con unas infraestructuras mínimas. Un proyecto donde se plantea un modelo estándar con el fin de repetición y adaptación a la geografía del lugar. Nos ubicamos en Menorca, donde se encuentra un sendero que bordea por completo todo el litoral costero de la Isla. Todo el recorrido se encuentra acondicionado, con indicaciones, etapas, etc. para dar facilidades a todos los usuarios. Pero la problemática que detectamos es la inexistencia de un punto de hospedaje donde poder alojarse durante el recorrido. Bivouac 223, es sinónimo de refugio básico de una construcción manual. Pero también este concepto se utiliza para hacer referencia a la acción de dormir a la intemperie con un saco. Para poder determinar un diseño adecuado y específico en el lugar donde se propone, hay que tener en consideración el respeto que éste nos pide. Y con esta base se han tomado las decisiones del proyecto para garantizar el mínimo impacto sobre el terreno. En el ámbito del diseño del interior se opta por la división de dos zonas por sus funcionalidades que se llevan a cabo en ellas. Ambas han sido proyectadas y diseñadas para garantizar una correcta ergonomía, una circunvalación fluida y una coherente distribución de los diferentes espacios y elementos interiores.es
dc.description.abstractThis project presents the establishment of a low cost housing equipment with minimal infrastructures. A project that proposes a standard model to repeat and adapt it to the geography of the place. We are located in Menorca, where you can find a path around all the coast of the island. All the route is conditioned with indications, stages, etc. in order to facilitate the route to the users. The problem we have detect is the absence of a lodging points to stay during the trip. Bivouac 223, is a synonymous of a basic refuge of a manual construction. This concept is also used to describe the action of sleeping outdoors in sleeping bags. In order to determine a suitable and specific design in the place where it is proposed, the respect that this one asks for us must be considered. With this basis, project decisions have been made to ensure a minimal impact on the ground. In the field of interior design, it is opted for the division of two zones for its functionalities that are carried out in them. Both have been designed to guarantee a correct ergonomics, a smooth circumvallation and a coherent distribution of the different spaces and interior elements.en
dc.format.extent47 p.ca_ES
dc.language.isocaca_ES
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/*
dc.sourceDipòsit Digital Einaca_ES
dc.subjectRefugis de muntanya -- Menorca (Illes Balears) -- Disseny i construccióca_ES
dc.titleBivouac-223 : proposta d’allotjament per al sender de Camí de Cavalls a Menorcaca_ES
dc.typebachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsopenAccessca_ES


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 International