Show simple item record

dc.contributor.authorFàbregas Domingo, Ariadna
dc.date.accessioned2018-03-20T09:40:19Z
dc.date.available2018-03-20T09:40:19Z
dc.date.created2015-07
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn2462-2613
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12082/706
dc.description.abstractIn industrial design, models are a necessary tool for the development of a product. They are a part of the thinking process and can be said to represent a form of knowledge, connecting abstract thought and manual action. Owing to their synthetic quality, models can shed light on complex aspects of a project; they address the structure of the object taking into account all the connections that exist between its parts. This is why a model should be understood not as a static representation but as a dynamic construction which emerges from the internal interplay between all the possible solutions. The performative nature of models connects thought, action and creationen
dc.description.abstractEn el disseny industrial, les maquetes són una eina necessària per al desenvolupament d'un producte. Són una part del procés de pensar i es pot dir que representen una forma de coneixement, connectant el pensament abstracte i l'acció manual. A causa de la seva qualitat sintètica, les maquetes poden donar llum sobre aspectes complexos d'un projecte; que aborden l'estructura de l'objecte tenint en compte totes les connexions que existeixen entre les seves parts. Aquesta és la raó per la qual una maqueta s'ha d'entendre no com una representació estàtica, sinó com una construcció dinàmica que sorgeix de la interacció interna entre totes les possibles solucions. La naturalesa performativa de les maquetes connecta el pensament, l'acció i la creació.ca_ES
dc.format.extent4 p.ca_ES
dc.languageca
dc.language.isoenca_ES
dc.publisherResearch Group Design Processes. Advanced Practices in Design & Art; EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelonaca_ES
dc.relation.isformatofReproducció del document publicat a: http://designprocesses.org/index.php/journal/article/view/4ca_ES
dc.relation.ispartofJournal of design processes. Vol. 1, no. 1 (2015), p. 24-27ca_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectMaquetesca_ES
dc.subjectDisseny de producteca_ES
dc.titleModel making as a form of knowledge in the industrial product design processca_ES
dc.title.alternativeLa maquetació com una forma de coneixement en el procés de disseny de productes industrialsca_ES
dc.typearticleca_ES
dc.typepublishedVersion*
dc.rights.accessRightsopenAccessca_ES


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International