Show simple item record

dc.contributor.advisorVentura, Oriol
dc.contributor.authorAviñoa Ordóñez, Laia
dc.date.accessioned2017-09-04T11:22:46Z
dc.date.available2017-09-04T11:22:46Z
dc.date.created2016
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12082/672
dc.description.abstractVeure i viure la contaminació de les platges és un fet cada vegada més habitual entre la població actual. Tones de deixalles són abocades al mar dia rere dia, sent el plàstic el material més abundant i, a la vegada, el més nociu d’entre elles. Degut a això, s’han intentat replantejar els usos actuals del plàstic i intentar substituir-lo en diferents àmbits, en aquest cas el de l’alimentació, per tal de col·laborar a tenir un medi ambient menys contaminat, encara que sigui a petita escala. Així doncs, l’objectiu d’aquest projecte és arribar a dissenyar un packaging ecològic pel sector take away d’una cadena d’hamburgueseries artesanes de Barcelona, anomenada Bacoa, arribant a trobar un material que pugui igualar o inclús millorar les característiques de conservació i envasat del plàstic al món de l’alimentació, però sent, a la vegada, ecològic.ca_ES
dc.description.abstractVer y vivir la contaminación de las playas es un hecho cada vez más habitual entre la población actual. Toneladas de desechos son vertidas al mar día tras día, siendo el plástico el material más abundante y, a la vez, el más nocivo de entre ellas. Debido a esto, se han intentado replantear los usos actuales del plástico e intentar sustituirlo en diferentes ámbitos, en este caso el de la alimentación, con el fin de colaborar a tener un medio ambiente menos contaminado, aunque sea a pequeña escala. Así pues, el objetivo de este proyecto es llegar a diseñar un packaging ecológico para el sector take away de una cadena de hamburgueserías artesanas de Barcelona, llamada Bacoa, llegando a encontrar un material que pueda igualar o incluso mejorar las características de conservación y envasado del plástico en el mundo de la alimentación, pero siendo, a la vez, ecológico.es_ES
dc.description.abstractSeeing and living with polluted beaches is increasingly common nowadays. Tonnes of waste are dumped into the sea every day, and plastic is both the most common material and the most harmful of them. This has led to a reconsideration of the current uses of plastic, and attempts to replace it in a range of areas. In this case, the area of action is the food sector, and the aim is to help reduce environmental pollution, albeit on a small scale. Thus, the aim of this project is to design eco-friendly packaging for the take-away section of a homemade hamburger chain from Barcelona, called Bacoa. The goal is to find a material capable of matching or even improving on the preservation and packaging functions currently held by plastic in the food sector, but it has to be, at the same time, environmentally friendly.en
dc.format.extent102 p.ca_ES
dc.language.isocaca_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.sourceDipòsit Digital Einaca_ES
dc.subjectRestauració ràpidaca_ES
dc.subjectPackagingca_ES
dc.subjectEnvasamentca_ES
dc.subjectImatge corporativaca_ES
dc.subjectProductes ecològicsca_ES
dc.titleEls valors del packaging a través d’un envàs take away per restaurants ecològicsca_ES
dc.typebachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsopenAccessca_ES


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International