Show simple item record

dc.contributor.advisorVentura, Oriol
dc.contributor.authorJané Canals, Maria
dc.date.accessioned2017-09-04T11:12:59Z
dc.date.available2017-09-04T11:12:59Z
dc.date.created2016
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12082/671
dc.description.abstractEl treball aborda la creació d’un producte multi ús, convertible de patinet a bicicleta, destinat a infants d’entre 18 mesos i 5 anys aproximadament, ja que dependrà també de les habilitats de cada nen/a. Es tracta d’un producte pedagògic que contribueix al desenvolupament de la coordinació de moviments, l’impuls i el fre que es fan amb els peus, el desenvolupament de l’equilibri perquè s’ha de mantenir la direcció i l’orientació espacial. S’utilitzen materials com la fusta i el metall, un sistema de gir per simetria per passar d’una funció a l’altre. No porta cap mecanisme complex de manera que totes les unions tant les fixes com les que manipularà l’usuari funcionen amb cargols. GO!, té una imatge gràfica que dona personalitat al producte a la vegada que és atractiu, cridaner i divertit pels nens.ca_ES
dc.description.abstractGO! is a piece of work created as a multi-use product convertible from a scooter to a bike, aimed at children between 18 months old and five years old, being abilities of each child taken into account as well. It is an educational product contributing to the development of the coordination of movements, the impulse and brake made with the child’s feet or the development of children sense of balance as it is needed to keep direction and spatial orientation. Materials such as wood and metal have been used in its manufacture. It has a system of rotation by symmetry to shift from one function to another; no complex mechanisms, just screws, have been used in either fixed joints or those joints to be manipulated by users in order to facilitate its handling. GO!, its logo, has a gripping graphical image while it is captivating, appealing and funny for children.en
dc.format.extent59 p.ca_ES
dc.language.isocaca_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.sourceDipòsit Digital Einaca_ES
dc.subjectBicicletes -- Disseny i construccióca_ES
dc.subjectPatinets -- Disseny i construccióca_ES
dc.titleGo! : bicicleta convertible a patinet pel desplaçament, la diversió i l'aprenentatge de nens i nenes de 18 mesos a 5 anysca_ES
dc.typebachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsopenAccessca_ES


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International