Show simple item record

dc.contributor.advisorBach, Anna
dc.contributor.authorRamoneda Ruatg, Albert
dc.date.accessioned2017-09-04T11:03:42Z
dc.date.available2017-09-04T11:03:42Z
dc.date.created2016
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12082/670
dc.description.abstractCarràs és un espai per gaudir del vi i del cava Sumarroca, i on exterior i interior, volen provocar a l’usuari una experiència. Aquest projecte es desenvolupa a partir de les tres fases de la cata, la visual, l’olfactiva i la gustativa, formalitzant una atmosfera de nou luxe, on el luxe no vol ser un element costós ni prohibitius, sinó com a una experiència i una atmosfera. La idea neix per l’interès personal en el món de les bodegues, i perquè des de fa uns anys el disseny juga un paper molt important en aquest àmbit. La proposta vol mantenir un diàleg amb la tradició però amb un idioma actual i un llenguatge contradictori però entenedor, per tal de poder col·locar les bodegues en el mapa. Sempre mantenint la identitat de la marca fusionant tradició i modernitat, a partir de jugar amb la llum, els materials, i les formes per poder mirar cap al futur.ca_ES
dc.description.abstractCarràs es un espacio para disfrutar del vino y del cava Sumarroca, y dónde exterior e interior, quieren provocar al usuario una experiencia. Este proyecto se desarrolla a partir de las tres fases de la cata, la visual, la olfativa y la gustativa, formalizando una atmósfera de nuevo lujo, donde el lujo no quiere ser un elemento costoso ni prohibitivos, sino como una experiencia y una atmósfera. La idea nace por el interés personal en el mundo de las bodegas, y porque desde hace unos años el diseño juega un papel muy importante en este ámbito. La propuesta quiere mantener un diálogo con la tradición pero con un idioma actual y un lenguaje contradictorio pero entendedor, para poder colocar las bodegas en el mapa. Siempre manteniendo la identidad de la marca fusionando tradición y modernidad, a partir de jugar con la luz, los materiales, y las formas para poder mirar hacia el futuro.es_ES
dc.description.abstractCarràs is a space to enjoy the wine and the champaign Sumarroca, and exterior and interior where, they want to provoke the user an experience. This project develops from three phases of the trying, the visual one, the olfactory and the gustatory, formalizing an atmosphere again luxury, where the luxury does not want to be a costly element and prohibitive, but as an experience and an atmosphere. The idea is born for the personal interest in the world of the warehouses, and because for a few years the design plays a very important paper in this area. The offer wants to support a dialog with the tradition but with a current language and a contradictory language but one who understands, to be able to place the warehouses in the map. Always supporting the identity of the brand fusing tradition and modernity, from playing with the light, the materials, and the forms to be able to look at the future.en
dc.format.extent49, [9] p.ca_ES
dc.language.isocaca_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.sourceDipòsit Digital Einaca_ES
dc.subjectCellers -- Remodelacióca_ES
dc.subjectCellers -- Disseny i construccióca_ES
dc.subjectImatge corporativaca_ES
dc.titleCarràsca_ES
dc.typebachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsopenAccessca_ES


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International