Show simple item record

dc.contributor.advisorGórriz, Pilar
dc.contributor.advisorClos, Laia
dc.contributor.authorMoliner Vázquez, Daniel
dc.date.accessioned2017-07-27T09:27:08Z
dc.date.available2017-07-27T09:27:08Z
dc.date.created2016
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12082/663
dc.description.abstractFa uns anys, l'animació vectorial enfocada per a la reproducció en web, liderada pel software d'animació Adobe Flash, va quedar obsoleta causat pel rebuig d'Apple cap a aquest tipus de tecnologia per als seus dispositius. Amb l'aparició d'HTML5, es va aportar una solució a aquest problema, incloent-hi en els seus estàndards la tecnologia necessària per a la creació de gràfics programats en l'entorn web. No obstant això, encara no existeix al mercat cap programa enfocat a l'animació vectorial per HTML5. ANIMUS és un software d'animació per a plataforma web creat per donar solució al buit causat per Flash. A més, amb aquest projecte es proposa un nou sistema de treball, on es combina al mateix nivell il·lustració i animació, per aconseguir agilitzar i facilitar el procés d'animar, i apropar aquesta tecnologia a un públic més ampli.ca_ES
dc.description.abstractHace unos años, la animación vectorial enfocada para la reproducción en web, liderada por el software de animación Adobe Flash, quedó obsoleta causado por el rechazo de Apple hacia este tipo de tecnología para sus dispositivos. Con la aparición de HTML5, se dio una solución a este problema, incluyendo en sus estándares la tecnología necesaria para la creación de gráficos programados en el entorno web. Sin embargo, todavía no existe en el mercado ningún programa enfocado a la animación vectorial para HTML5. ANIMUS es un software de animación para plataforma web creado para dar solución al vacío causado por Flash. Además, con este proyecto se propone un novedoso sistema de trabajo, donde se combina al mismo nivel ilustración y animación, para conseguir agilizar y facilitar el proceso de animar, y acercar esta tecnología a un público más amplio.es_ES
dc.description.abstractA few years ago, vector animation aimed for playback on web, led by Adobe Flash animation software, became obsolete caused by the refusal of Apple to this technology for their devices. With the advent of HTML5, it gave a solution to this problem, including in their standard technology required for creating graphics scheduled in the web environment. However, there still exists in the market any program focused on vector animation to HTML5. ANIMUS is an animation software for web platform created to solve the vacuum caused by Flash. In addition, this project is proposed a new work system, which combines the same level illustration and animation to achieve expedite and facilitate the process of animate and bring this technology to a wider audience.en
dc.format.extent131 p.ca_ES
dc.language.isoesca_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.sourceDipòsit Digital Einaca_ES
dc.subjectProgramari -- Dissenyca_ES
dc.subjectAnimació per ordinador -- Programari - Dissenyca_ES
dc.titleAnimusca_ES
dc.typebachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsopenAccessca_ES


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International