Show simple item record

dc.contributor.authorFàbregas Domingo, Ariadna
dc.date.accessioned2015-09-29T14:23:58Z
dc.date.available2015-09-29T14:23:58Z
dc.date.created2015-09
dc.date.issued2015-09-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12082/534
dc.description.abstractLes tecnologies de fabricació additiva són uns nous mitjans digitals que les disciplines creatives estan començant a utilitzar d’una forma cada vegada més normalitzada. Aquest treball de recerca analitza les transformacions que es donen en els processos creatius a través dels diferents usos que fan d’aquestes tecnologies. L’art, el disseny i l’arquitectura utilitzen les tecnologies com a eines de representació, que fan de mediadores entre el pensament i l’acció creadora. La impressió 3d té una doble naturalesa que condiciona la manera de pensar el projecte: com a mitjà instrumental només es pot pensar per mediació del software i tenint en compte els constrenyiments físics del hardware i com a mitjà cultural dialoga amb el context i resignifica el món artificial. Posar en ús la tecnologia també significa transformarla. Des de les diferents disciplines creatives es fan usos poc convencionals de la tecnologia, adaptantla a diferents necessitats i conceptualitzacions que condueixen a canvis de formats i innovació tècnica.ca_ES
dc.description.abstractLas tecnologías de fabricación aditiva son nuevos medios digitales que las disciplinas creativas están empezando a utilizar de una manera cada vez más normalizada. En esta investigación se analizan las transformaciones que se dan en los procesos creativos a través de los diferentes usos que hacen de estas tecnologías. El arte, el diseño y la arquitectura utilizan las tecnologías como herramientas de representación, mediadores entre el pensamiento y la acción creadora. La impresión 3d tiene una doble naturaleza que condiciona la manera de pensar el proyecto: cómo instrumento solo se puede software y teniendo en cuenta los constreñimientos del hardware y como medio cultural dialoga con el contexto y resignifica el mundo artificial. Poner en uso la tecnología también significa transformarla. Des de las diferentes disciplinas creativas se hacen usos poco convencionales, adaptándola a diferentes necesidades i conceptualizaciones que conducen a cambios de formatos y innovación técnica.ca_ES
dc.description.abstractAdditive manufacturing technologies are gradually becoming a commonly used digital tool in creative disciplines. This study focuses on the transformations brought about by the use of these technologies in the creative process. Art, design and architecture use technologies as representation tools to mediate between thought and the creative act. The twofold nature of 3D printing conditions the conceptualisation process in a project: as a device, it comes with certain hardware and software parameters which mediate our thinking and as a cultural tool, it establishes a dialogue with the larger context and resignifies the world of artefacts. Using technology also means transforming it. Creative disciplines are known to make an unconventional use of additive manufacturing, adapting it to their needs and conceptualisation processes. This has led to changes in formats and technological innovation.ca_ES
dc.format.extent89 p.ca_ES
dc.language.isocaca_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalca_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ca_ES
dc.sourceDipòsit Digital Einaca_ES
dc.subjectImpressió 3Dca_ES
dc.subjectFabricacióca_ES
dc.subjectPolímersca_ES
dc.subjectDisseny -- Materialsca_ES
dc.titleImpacte de les tecnologies de fabricació additiva en els processos creatiusca_ES
dc.typemasterThesisen
dc.rights.accessRightsopenAccessen


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International