Show simple item record

dc.contributor.advisorGórriz, Pilar
dc.contributor.advisorClos, Laia
dc.contributor.authorOriol Serra, Marc
dc.date.accessioned2015-09-28T13:52:20Z
dc.date.available2015-09-28T13:52:20Z
dc.date.created2015-09
dc.date.issued2015-09-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12082/513
dc.description.abstractOlympic matters és un treball que neix amb el propòsit de comunicar visualment un seguit d’informació relacionada amb el gran esdeveniment mundial que són els Jocs Olímpics. Aquest fet esportiu té lloc cada 4 anys en una ciutat del món diferent i té una durada real d’unes 2 setmanes, temps durant el qual esdevé la capital mundial no només pel que fa a l’àmbit esportiu, sinó també al social, cultural i mediàtic. Tanta atenció concentrada en un temps i espai concrets genera gran quantitat de dades, estadístiques, curiositats i efemèrides que s’han recollit en aquest treball per a ser visualitzades d’una forma visual i atractiva.El mitjà utilitzat per a comunicar el treball és la infografia, disciplina gràfica que sintetitza gràficament la informació, millorant la comprensió del lector i presentant les dades d’una forma més amena i directe.ca_ES
dc.description.abstractOlympic matters es un proyecto que nace con el propósito de comunicar de forma visual un conjunto de información relacionado con el gran evento mundial que suponen los Juegos Olímpicos. Este evento deportivo tiene lugar cada 4 años en una ciudad del mundo distinta y tiene una duración de 2 semanas, cuyo tiempo se convierte en no solo la capital mundial en el ámbito deportivo, sino también en el social, cultural y mediático. Tanta atención concentrada en un tiempo y espacio tan concretos generan una cantidad de datos, estadísticas, curiosidades y efemérides que se han recogido en este trabajo de forma visual y atractiva para su correcta interpretación. El medio utilizado es la infografía, disciplina gráfica que sintetiza gráficamente la información y mejora la comprensión del lector presentando los datos de una forma más amena y directa.es_ES
dc.description.abstractOlympic matters is a work aimed to visually communicate a series of information related to a great worldwide event: the Olympic Games. This sportive event takes place every 4 years in a different city of the world and it takes up to 2 weeks. During this period, this city becomes not only the world sports capital, but the social, cultural and mediatic capital as well. Such an amount of attention in such a precise period of time and space generates a huge amount of data, statistics, curiosities and milestones that are gathered in this work in a visual manner in order to be correctly visualised and interpreted. This has been done by means of infographics, as a graphic discipline to visually communicate data sets and information that help understanding this raw data in a straightforward way.en
dc.format.extent52 p.ca_ES
dc.language.isocaca_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalca_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ca_ES
dc.sourceDipòsit Digital Einaca_ES
dc.subjectJocs olímpicsca_ES
dc.subjectInfografiaca_ES
dc.titleOlympic matters : demystifying, revealing and visualizing the Olympic Gamesca_ES
dc.typebachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsopenAccessen


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International