Show simple item record

dc.contributor.advisorGórriz, Pilar
dc.contributor.advisorClos, Laia
dc.contributor.authorMir Villellas, Berta
dc.date.accessioned2015-09-28T13:23:58Z
dc.date.available2015-09-28T13:23:58Z
dc.date.created2015-09
dc.date.issued2015-09-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12082/509
dc.description.abstractPer què evolucionem? Per què hem estat en constant canvi i ens hem anat desplaçant per tot el planeta durant milions d’anys? La teoria de l’evolució de l’espècie humana ha estat per a alguns un tema tabú doncs no s’ha sabut explicar prou, o bé, s’ha tergiversat la realitat a causa de factors molt variats com els socials o els religiosos. La finalitat d’aquest treball consisteix en recopilar la cronologia històrica sobre la selecció natural geogràfica de l’espècie humana; determinar la influència dels diferents factors climàtics; veure com van començar a desenvolupar-se les primeres societats; i, com varen aconseguir adaptar-se a un nou medi i més tard evolucionar i aconseguir avenços en aspectes avui dia tan bàsic i fonamentals com l’agricultura, l’alimentació, els estris i la utilització dels materials. El treball vol plasmar d’una manera infogràfica la forma com ha evolucionat l’ésser humà al llarg de la seva existència des de l’origen.ca_ES
dc.description.abstract¿Por qué evolucionamos? Porque hemos estado en constante cambio y nos hemos ido desplazando por todo el planeta durante millones de años? La teoría de la evolución de la especie humana ha sido para algunos un gran tabú en la historia de la humanidad pues no se ha sabido explicar, o bien se ha tersiversado la realidad. La finalidad de este trabajo conssistirà en recopilar la cronología histórica sobre la selección natural geográfica de la especie humana; determinar la influencia de los diferentes factores climáticos; ver cómo comenzaron a desarrollarse las primeras sociedades; y, como fueron conseguir adaptarse a un nuevo medio y más tarde evolucionar y conseguir avances en aspectos hoy en día tanto evidentes como la agricultura, la alimentación, los utensilios y la utilización de los materiales. El trabajo quiere plasmar de una manera infográfica la forma como ha evolucionado el hombre a lo largo de su existencia desde el origen.es_ES
dc.description.abstractWhy do we evolve? Why we’ve been moving around the planet during millions of years? The theory evolution of the human species has been for some a great taboo in the history of humanity so they have not known how to explain it, or otherwise reality has been manipulated. The aim of this project is to get the chronology history about the geographical natural selection about the human species and so determine the influence of different climatic factors, see how early societies started to develop and how did they achieve to adapt them in a new environment and later on evolve and make progress in some aspects that nowadays are so evident like agriculture, alimentation, tools and the use of the materials. The work wants to show in an infographic way how the human kind has evolved along its existence since the origin of times.en
dc.format.extent46 p.ca_ES
dc.language.isoesca_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalca_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ca_ES
dc.sourceDipòsit Digital Einaca_ES
dc.subjectInfografiaca_ES
dc.titleLucy, el atlas sobre nosotrosca_ES
dc.typebachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsopenAccessen


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International