Show simple item record

dc.contributor.advisorGórriz, Pilar
dc.contributor.advisorClos, Laia
dc.contributor.authorMestre Lara, Edgar
dc.date.accessioned2015-07-21T16:57:26Z
dc.date.available2015-07-21T16:57:26Z
dc.date.created2015
dc.date.issued2015-07-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12082/453
dc.description.abstractGAME OF DOTS és una série de jocs inclusius, projectats a partir de les limitacions i les habilitats pròpies dels invidents. És un joc de base geogràfica, per tal de millorar els coneixements en aquest aspecte. Tanmateix, al ser un joc de preguntes, permet a l’usuari aprofundir o descubrir elements pròpis de la cultura d’un país en concret. Es tracta d’una eina de sociabilització, que permet generar nous vincles d’interrelació personal, al ser capaç de generar aquests espais necessàris on els invidents poden jugar entre ells, o inclús amb qualsevol persona que no tingui aquesta constricció a nivell visual. Conjuntament amb el joc, es projecta GAMES TO BLEND, una suposada fundació que es dedicaría a la recerca i al disseny d’aquests. Per aquesta fundació, es realitzen els elements necessàris per tal de poder comunicar tot el què s’hi realitza, tant a nivell digital com analògic, tenint en compte en tot moment la dualitat comunicativa entre aquells usuaris que són invidents i aquells que no.ca_ES
dc.description.abstractGAME OF DOTS es una serie de juegos inclusivos, proyectados a partir de las limitaciones y las habilidades propias de los invidentes. Es un juego de base geográfica, a fin de mejorar los conocimientos en este aspecto. Sin embargo, al ser un juego de preguntas, permite al usuario profundizar o descubrir elementos propios de la cultura de un país en concreto. Se trata de una herramienta de sociabilización, que permite generar nuevos vínculos de interrelación personal, al ser capaz de generar estos espacios necesarios donde los invidentes pueden jugar entre ellos, o incluso con cualquier persona que no tenga esta constricción a nivel visual. Conjuntamente con el juego, se proyecta GAMES TO BLEND, una supuesta fundación que se dedica a la investigación y al diseño de los mismos. Para esta fundación, se realizan los elementos necesarios para poder comunicar todo lo que se realiza, tanto a nivel digital como analógico, teniendo en cuenta en todo momento la dualidad comunicativa entre aquellos usuarios que son invidentes y aquellos que no.es_ES
dc.description.abstractGAME OF DOTS is a series of inclusive games, projected from best skills and limitations of blind people. It’s a geographical game, aiming to improve the knowledge on this area. However, been a questions game, allows the user discover the own elements of the culture of a spcific country. It’s a sociabilization tool, able to generate new social ties, because it creates spaces where the blind can play together, or with people without visual problems. Jointly with the game, it’s projectes GAMES TO BLEND, a supposed foundation dedicated to investigation and design. To this foundation, are made elements of digital and analogic communication. Thinking always in the comunicative duality beetwen users who are blind and those who are not.en
dc.format.extent[54] p.ca_ES
dc.language.isocaca_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalca_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ca_ES
dc.sourceDipòsit Digital Einaca_ES
dc.subjectJocs de taula -- Dissenyca_ES
dc.subjectImatge corporativaca_ES
dc.titleGame of Dotsca_ES
dc.typebachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsopenAccessen


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International