Show simple item record

dc.contributor.advisorBach, Anna
dc.contributor.authorBellera Mas, Mariona
dc.date.accessioned2015-07-20T17:21:17Z
dc.date.available2015-07-20T17:21:17Z
dc.date.created2015
dc.date.issued2015-07-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12082/438
dc.description.abstractL’interès i el desenvolupament personal dins de la Rebosteria creativa ha portat a detectar un desequilibri entre l’estètica del dolç i el gust d’aquest, ja que se li dóna tant èmfasi a la cobertura del producte, que arriba a identificar-se una identitat superficial. El que es vol és revalorar el concepte de Rebosteria Creativa, on l’estètica estigui en equilibri amb el gust i el seu entorn. Per assolir aquest objectiu, s’ha recorregut a la cuina d’autor, una cuina on la seva finalitat prioritària és transmetre noves sensacions al comensal a través del tast. Aquesta manera de tractar el producte s’introdueix en la creació d’un local anomenat It’senses, una barreja entre cafeteria i show room, on a través de diferents aspectes escenogràfics, es generen diverses atmosferes en un únic àmbit. Així, es crea un nou espai, assolint l’harmonia entre l’estètica del dolç, el gust i l’entorn, i on l’usuari, des de la seva pròpia experiència pot revalorar la Rebosteria Creativa.ca_ES
dc.description.abstractEl interés y el desarrollo personal dentro de la Repostería creativa ha llevado a detectar un desequilibrio entre la estética del dulce y el sabor de éste, ya que se le da tanta importancia en la cobertura del producto que se encamina hacia una identidad superficial. Lo que se quiere es revalorizar el concepto de Repostería Creativa, donde la estética esté en equilibrio con el gusto y su entorno. Para alcanzar este objetivo, se ha recurrido a la cocina de autor, una cocina donde su finalidad prioritaria es transmitir nuevas sensaciones al comensal a través de la cata. Esta manera de tratar el producto se introduce en la creación de un local llamado It’senses, una mezcla entre cafetería y show room, donde a través de diferentes aspectos escenográficos, se generan varias atmósferas en un único ámbito. Así, se crea un nuevo espacio, logrando la armonía entre la estética del dulce, el gusto y el entorno, y donde el usuario, desde su propia experiencia puede revalorizar la Repostería Creativa.es_ES
dc.description.abstractThe interest and personal development within the Creative pastry has led to detect an imbalance between the aesthetics and the taste of the sweets. This is due to the fact that it is given so much importance to the toppings, that the product achieves a superficial identity. So, the aim is to revalue the concept of Creative pastry, in which the aesthetic is balanced with the taste and the environment. In order to reach this goal has been resorted to the signature cuisine, whose priority objective is to transmit new sensations to the customers through the tasting. This way of treating the product is introduced in the creation of a place called “It’senses”, a mix of café and show room, where various atmospheres are generated in a unique ambit through different scenic aspects. Thereby, a new space is created, reaching the harmony between the aesthetic of the sweet, its taste and the environment. It is a space where customers can revalue the creative pastry from their own experience.en
dc.format.extent54, 22, 23 p.ca_ES
dc.language.isocaca_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalca_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/en
dc.sourceDipòsit Digital Einaca_ES
dc.subjectRestaurants -- Disseny i construccióca_ES
dc.subjectProductes de forn i pastisseriaca_ES
dc.titleIt' sensesca_ES
dc.typebachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsopenAccessen


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International