Recent Submissions

 • Visual communication paradigm/s 

  Font Casadó, Meritxell (2017)
  Es un projecte interdisciplinari el qual explora el concepte de comunicació visual i obre una línia d'investigació. En el curs d'aquest projecte, he desenvolupat el que significa "veure" i també com el nostre sistema visual ...
 • -Bang-a-bang-a : el banger y la escena musical de Internet 

  Anselmo del Pino, Carlos (2017)
  El Banger com entitat constitutiva de l'escena musical d'Internet.
 • Comer en las fronteras del arte : límites y aperturas de la estética gustatoria 

  Bayarri Viñas, Barbara (2017)
  Aquesta recerca té per objectiu discutir sobre les pràctiques artístiques contemporànies que tenen relació amb el menjar, la cuina i els utensilis relacionats amb el menjar. Amb la finalitat de reflexionar a través de les ...
 • La relación con el territorio a partir de la gastronomía, ampliando los límites de las gastronomías cotidianas 

  Gómez Corrales, Santiago (2017)
  A partir d'experiències personals i d'una puntual consulta de fonts secundàries, el document presenta els principals aspectes relacionats amb la gastronomia i la importància que ella representa no només per la seva relació ...
 • La danza y sus cuerpos como indisciplina 

  Vilar Dolç, Laura (2017)
  La dansa contemporània és una manera d'afrontar i relacionar-se amb la creació, la interpretació y la transmissió que poc té a veure amb tècniques i acadèmies. La dansa contemporània és diversa, es multiplica, interacciona ...
 • Cossos anònims, cossos en moviment : poètiques i polítiques en les pràctiques coreogràfiques contemporànies 

  Brugulat Rosselló, Èlia (2017)
  Aquesta investigació tracta dels cossos comuns, dels balls anònims, dels moviments, passos, vibracions ... que emergeixen entre la quotidianitat. L'estudi s'enfoca des d'una mirada a diverses pràctiques coreogràfiques ...
 • Un model de crítica sistèmica per a projectes de disseny gràfic 

  Riba Cusó, Pau de (2017)
  Per la seva joventut, el disseny gràfic no ha desenvolupat encara una cultura del disseny al voltant de la pràctica professional. Una de les assignatures pendents és la creació d’una crítica de qualitat equiparable a ...
 • Apertura y pensamiento per–formativo 

  Guerrero Romero, María Juliana (2017)
  Com fer per poder veure'ns les cares? Com fer per poder descolonitzar la manera en què pensem? Què passa quan l'art sorgeix i això li dóna possibilitat d'existència a quelcom que abans no ho tenia? Com transformar les ...
 • Las difusas fronteras del arte contemporáneo 

  Viejo Nevado, Marta del (2017)
  El següent treball té per objectiu tractar d'albirar les línies que defineixen l'art contemporani. Des de la teoria de l'art, l'estètica i la filosofia procurarem trobar un discurs de relacionalitat, en la qual cadascuna ...
 • Teenternet 

  Minchero Santamaría, Manuel (2017)
  Teenternet es un proyecto de investigación basado en la elaboración de un término desde el que analizar la cultura surgida tras el acontecimiento postinternet. Se acuña un término carente de significado (teenternet) para ...
 • Post-Internet music and accelerated-fashion for the virtual plaza 

  Valera Rosado, Alberto (2016)
  El siguiente trabajo realiza un recorrido a lo largo de una cultura musical que ha surgido y se ha desarrollado en Internet durante la primera mitad de la década de 2010, caracterizada por la concepción de una estética ...
 • El diseño de producto como medio para el diseño de sociedades que no tengan relaciones de poder como factor relacionado 

  Zabala Mena, César (2016)
  Este proyecto propone la simbiosis nomádica como alternativa al pensamiento convencional para la generación de nuevos objetos, con los que mantener nuevas relaciones que inicien acontecimientos que nos puedan conducir a ...
 • AGAIN-ST ; nuevas nociones entorno a la crítica de arte 

  Muñoz Cerdá, Anais (2016)
  El propósito de la siguiente investigación es la defensa de la actitud crítica como herramienta de emancipación. La idea, y el planteamiento del concepto de actitud crítica, surge de la necesidad de desplazar el territorio ...
 • Entre diseño y ficción : cinco relaciones preposicionales y un término compuesto 

  Espelt Estopà, Guim (2016)
  Este trabajo de investigación pretende abordar desde varios ángulos las relaciones que se pueden establecer entre diseño y ficción. En el primer capítulo se expone la interpretación que se hace de dichos términos, como ...
 • El gesto de comer 

  Bocos Mirabella, Yaiza Ágata (2016)
  "El gest de menjar" és una proposta conceptual d'investigació per a les pràctiques artístiques en què es menja i, per tant, per a la indagació de per què aquestes estan adquirint rellevància en el panorama actual. Es parteix ...
 • La performatividad generadora de espacio y cuerpo 

  Gómez Velázquez, Sara Elizabeth (2016)
  Investigación sobre los aspectos del espacio topológico de la instalación y del performance artísticos que permiten visibilizar al cuerpo por medio del movimiento. Se reflexiona sobre la manera en la que la acción performativa ...
 • Enough for the body : emergencia de una nueva cultura del vestido y del vestir para el siglo XXI 

  Capdevila Cugat, Fiona Carmen (2016)
  La moda es un sistema que se organiza en función de la sociedad, la política, la tecnología y los recursos de su tiempo, como pasó con la alta costura o la actual moda de masas. En este trabajo voy a investigar la institución ...
 • Orwell in the Desert 

  Saura Freixes, Núria (2017)
  Orwell in the Desert és un treball de recerca artística a partir de la cerca dels llocs on George Owell va estar durant la Guerra Civil. Es planteja una reflexió sobre els límits entre realitat i ficció en el documental ...
 • Atmósfera activa : hacia una poética y política del espacio contemporáneo 

  Bernad Lage, Sílvia (2017)
  La investigació a través de la noció d'atmosferas s'ha anat desenvolupant al llarg dels ultims anys des de diverses disciplines. L'elevat grau de connectivitat que les caracteritza (connectant espais, persones i objectes) ...
 • Relat, recerca, reconstrucció : arxiu per a una història del disseny 

  Celada, Guillem (2016)
  El treball parteix de la voluntat de reconstruir la trajectòria professional d'un dissenyador industrial i interiorista-decorador del que no existien gaires referències aparents. Aquest dissenyador és Josep Maria Magem. ...

View more