Show simple item record

dc.contributor.advisorGórriz, Pilar
dc.contributor.authorLlach Pou, Mireia
dc.date.accessioned2014-11-04T17:55:52Z
dc.date.available2014-11-04T17:55:52Z
dc.date.created2014
dc.date.issued2014-11-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12082/371
dc.description.abstractMilers de contes és un projecte editorial que respon al repte de crear un joc narratiu d’estructura variable per tal d’oferir noves vies de navegació hipertextual i fragmentada. El valor afegit d’aquest projecte es fa palès en l’estratègia de disseny del sistema hipertextual en suport físic que permet entrellaçar elements de narratives diferents i alhora donar la veu al propi usuari el qual participa activament. L’objectiu és apropar aquests continguts de caire pedagògic a un usuari infantil dins d’un context escolar, tot i poder traslladar-se a qualsevol ambient lúdic i educatiu. El Treball de Fi de Grau se centra en la ideació i disseny del sistema de la peça editorial, la tria i desglossament de continguts i la realització de les il·lustracions corresponents. Un dels factors més rellevants és la creació d’aquest sistema estructural on s’hi poden aplicar continguts variables sense perdre l’essència i els valors principals del projecte.ca_ES
dc.description.abstractMilers de contes es un proyecto editorial que responde al reto de crear un juego narrativo con estructura variable para ofrecer nuevas vías de navegación hipertextual y fragmentada. El valor añadido de este proyecto radica en la estrategia de diseño del sistema hipertextual en el soporte físico que permite entrelazar elementos de narrativas diferentes y a la vez dar la voz al propio usuario cuyo participa activamente. El objetivo es acercar estos contenidos de carácter pedagógico hacia un usuario infantil dentro de un contexto escolar, aunque se puede trasladar a cualquier ambiente lúdico y educativo. El Trabajo de Fin de Grado se centra en la ideación y diseño del sistema, la elección y desglose de contenidos y la realización de las ilustraciones correspondientes. Uno de los factores más relevantes es la creación de este sistema estructural sobre el cual se le pueden aplicar contenidos variables sin perder la esencia i los valores principales del proyecto.es_ES
dc.description.abstractMilers de contes is an editorial project which responds to the challenge of creating a narrative game with a variable structure to provide a hypertext and fragmented navigation. The added value of this project resides in designing an strategy for the hypertext system on a physical support which allows to weave different narrative elements together. Moreover, it provides to give the voice to the user himself who actively participates. The aim is to bring these pedagogical contents closer to a child user in a school context. However, it can be transferred to any ludic an academic circles. The project focuses on the conception and the design of the system, the choice of the content and the composition of the illustrations. One of the main factors is the creation of this structural system where you can apply variable content without losing the core values of the project.en
dc.format.extent146 p.ca_ES
dc.language.isocaca_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalca_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ca_ES
dc.sourceDipòsit Digital Einaca_ES
dc.subjectContes infantils -- Dissenyca_ES
dc.subjectJocs infantils -- Dissenyca_ES
dc.titleMilers de contes : disseny d'un joc narratiuca_ES
dc.typebachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsopenAccessen


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International