Show simple item record

dc.contributor.advisorGórriz, Pilar
dc.contributor.authorCoy Unión, Albert
dc.date.accessioned2014-07-17T17:44:07Z
dc.date.available2014-07-17T17:44:07Z
dc.date.created2014
dc.date.issued2014-07-17
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12082/326
dc.description.abstractPick’n’roll és una app destinada a entrenadors i jugadors de lligues no pertinents a la élit del bàsquet. Aporta a l’usuari funcionalitats que fins a dia d’avui depenen del suport web, guanyem practicitat, optimitzem els temps de consulta i aportem a l’usuari la capacitat d’estar enllaçat tant amb la federació com amb el seu propi equip de forma immediata. Els smartphones ens permeten oferir a l’usuari funcionalitats que, per qüestions d’operativitat, els format web quedava limitat. Pick’n’roll oferirà la possibilitat de que tant el jugador com l’entrenador faci un seguiment quantitatiu i qualitatiu dels progressos del propi esportista. Explorant les possibilitats d’un sistema de seguiment digital es proposa la capacitat de mostrar a l’usuari un esportista equivalent de les lligues professionals. La proposta pretén motivar tant al jugador com a l’entrenador a realitzar una experiència esportiva més propera a l’élit. Podrem realitzar un seguiment personal i un anàlisi previ del rival, per tal d’acondicionar els requeriments d’un partit a l’entrenament. La funcionalitat de l’app queda oberta a possibles extensions, amb la finalitat de poder-se aplicar a altres perfils federatius i arbitrals, i alhora serà extrapolable a altres categoríes esportives.ca_ES
dc.description.abstractPick’n’roll es una app destinada a estrenadores y jugadores de ligas externas a la elite del baloncesto. Aporta al usuario funcionalidades que hasta hoy en dia eran dependientes de los sistemas web, ganamos practicidad, optimizamos los tiempos de consulta y aportamos al usuario la capacidad de estar enlazado tanto con la federación como con su própio equipo de forma immediata. Los smartphones nos permiten ofrecer al usuario otras funcionalidades que, por cuestiones de operatividad, dejan a los formatos web limitados. Pick’n’roll ofrecerá la posibilidad de que, tanto entrenador como el jugador, puedan relizar un seguimiento cuantitativo y cualitativo de los progresos del deportista. Explorando las posibilidades que nos ofrece un sistema de seguimiento digital, proponemos la capacidad de que el usuario conozca un perfil profesional equivalente a sus capacidades. Esta propuesta quiere motivar al deportista y entrenador a vivir una experiéncia más proxima a la pràctica deportiva profesional. Podremos realizar un seguimiento personal y un análisis previo del vontrincante, para así acondicionar los requisitos de un partido al entrenamiento a desarrollar. Las funcionalidades de la aplicación quedan abiertas a extensiones futuras con la finalidad de poderse aplicar a otros perfiles federativos y arbitrales, y a su vez, la posibilidad de aplicarse a otros deportes.es_ES
dc.description.abstractPick’n’roll is a mobile app designed to non-professional players and coaches in the field of basketball. Gives to the user funcionalities which used to depend by the web format untill nowadays. With the app we gain practicity, optimize query time and give to the user the capacity of beeing linked to its federation and its team immediately. Smartphones give us the possibilities of giving to the user new functionalities that in terms of operativity, website formats lasts limited. Pick’n’roll makes the coach and also the player trace its own progress in a qualitative and quantitative way. Exploring the possibilities of a tracing digital system we propose the capacity of giving to the player a professional profile that share similar sportive capacities. The aim is leading the player to develop a sport career more similar to the professional experience. With those capacities, the users could trace its personal goals and also preview upcoming situations having conditioned trainning sessions. The aim of Pick’n’roll is to be the wick for future apps, offering the possibility of being applied to other federation or referee profiles and also the possibility of implement the same system to other sports.en
dc.format.extent69 p.ca_ES
dc.language.isoca
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.caca_ES
dc.sourceDipòsit Digital Einaca_ES
dc.subjectComunicacions mòbils, Sistemes de -- Aplicacions -- Dissenyca_ES
dc.subjectInterfícies d'usuari (Informàtica) -- Dissenyca_ES
dc.titlePick’n’roll : la jugada més efectivaca_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess