Show simple item record

dc.contributor.advisorBach, Anna
dc.contributor.authorGárate Escassi, Pablo
dc.date.accessioned2014-07-15T13:40:25Z
dc.date.available2014-07-15T13:40:25Z
dc.date.created2014
dc.date.issued2014-07-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12082/304
dc.description.abstractLa llum sempre ha estat un factor important tant en l’arquitectura com en el disseny d’espais, amb l’objectiu de crear un entorn definit per un focus. L’experiència a través d’un paisatge impregnat de llum ofereix un nou concepte d’il·luminació, com a creador d’un entorn, més ric que el purament visual. Es crea així una nova relació entre la instal·lació i els espectadors. El Winter Pavilion és una estructura de gairebé 220 metres quadrats situada a la gespa davant de la Serpentine Gallery a Hyde Park, Londres. Té una estructura amb aspecte lleuger que proporciona un joc de llums i ombres amb forma orgànica. És una contraproposta al fenomen anual que es dóna a l’estiu amb la construcció dels Summer Pavilions, així com a la temporada per a la qual existirà. Un conjunt de tubs d’alumini negre amb llums halògenes a cada extrem ordenats en onze nivells diferents que pretenen crear, en certa manera, un efecte de pluja de llum, proporcionant tambe un espai càlid totalment oposat a la temporada de la seva exposició. Ja que les condicions climàtiques són un factor important, per no dir el que més, el pavelló compta amb un teixit de planxes de policarbonat transparent a diferents nivells com a protecció i paravents. Per poder aconseguir aquesta sensació de calor algunes de les làmines de policarbonat són de color vermell, creant així un ambient vermellós a l’interior de diferents tonalitats i ombres, gràcies a la il·luminació de la mateixa estructura. El pavelló està dissenyat com un espai social polivalent. S’anima als visitants a entrar i a interactuar amb el pavelló, que compta amb el mateix programa que els Summer Pavilions.ca_ES
dc.description.abstractLa luz siempre ha sido un factor importante tanto en arquitectura como en diseño de espacios, con el objetivo de crear un entorno definido por un foco. La experiencia a través de un paisaje impregnado de luz ofrece un nuevo concepto de iluminación, como creador de un entorno, más rica que la puramente visual. Se crea una nueva relación entre la instalación y los espectadores. El Winter Pavilion es una estructura de casi 220 metros cuadrados ubicada en el césped contiguo a la Serpentine Gallery en Hyde Park, Londres. Tiene una estructura con aspecto ligero que proporciona un juego de luces y sombras con forma orgánica. Una contrapropuesta al fenómeno anual que se da en verano con la construcción de los Summer Pavilions, así como a la temporada para la que existirá. Un conjunto de tubos dealuminio negro con luces halógenas en cada extremo ordenados en once niveles distintos que pretenden crear, en cierto modo, un efecto de lluvia de luz, proporcionando también un espacio cálido totalmente opuesto a la temporada de su exposición. Puesto que las condiciones climáticas son un factor importante (por no decir el que más) el pabellón cuenta con un tejido de planchas de policarbonato transparente a distintos niveles como protección y paravientos. Para poder conseguir esa sensación de calor algunas de las láminas de policarbonato son de color rojo, creando así un ambiente rojizo en el interior de distintas tonalidades y sombras, gracias a la iluminación de la misma estructura. El pabellón está diseñado como un espacio social polivalente. Se anima a los visitantes a entrar e interactuar con el pabellón ya que cuenta con el mismo programa que los Summer Pavilions.es_ES
dc.description.abstractLight has always been an important factor in architecture and design of space, with the aim of creating an environment defined by a spotlight. Experience across a landscape steeped light offers a new lighting concept, as a creator, richer than the purely visual environment. A new relationship between the installation and the audience is created. The Winter Pavilion is a structure of almost 220 square meters located on the front lawn of the Serpentine Gallery in Hyde Park, London. A structure with light appearance that provides a play of light and shadows with an organic form. A counteract to the annual phenomenon that occurs in summer with the construction of the Summer Pavilions, as well as the season for which exist. A set of black aluminum tubes with halogen lights on each end arranged in eleven different levels that aim to create, in a sense, an effect of light rain, also providing a warm space, totally opposite for the season it’s exposed. Since weather conditions are an important factor, the pavilion has a transparent polycarbonate plates at different levels as protection and windscreen. To get that warm feeling some of the polycarbonate sheets are red, creating a reddish atmosphere inside of different hues and shades, thanks to the lighting of the same structure. The pavilion is designed as a multipurpose social space. Visitors are encouraged to come and interact with the pavilion because it has the same program as the Summer Pavilions.en
dc.format.extent44, 12 p.ca_ES
dc.language.isoesca_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ca_ES
dc.sourceDipòsit Digital Einaca_ES
dc.subjectSerpentine Galleryca_ES
dc.subjectConstruccions temporals -- Enllumenatca_ES
dc.titleSerpentine Gallery Winter Pavilionca_ES
dc.typebachelorThesis
dc.rights.accessRightsopenAccessen


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International