Recent Submissions

 • Diseño para la innovación social 

  Garcia i Mateu, Adrià (EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona, 2017)
  Se presentan diferentes ejemplos de proyectos de diseño para la innovación social, fundamentalmente en el ámbito del diseño de servicios.
 • Diseño y sostenibilidad 

  Marín, Jon, 1981- (EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona, 2017)
  Se explican diferentes ejemplos de innovación en el ámbito del diseño sostenible y la economía circular.
 • Moda y sostenibilidad 

  Capdevila Cugat, Fiona Carmen (EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona, 2017)
  Es parla del món de la moda i de la seva evolució cap al sistema anomenat fast fashion, un terme utilitzat per expressar l'actual tendència a partir de la qual els dissenys passen ràpidament de la passarel·la o dels ...
 • Serious games 

  Morales Moras, Joan (EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona, 2017)
  S'exposa una visió dels serious games des de la perspectiva del disseny social partint d'una definició que els considera un tipus de jocs dissenyats amb un propòsit educatiu i de millora social. En concret, es presta atenció ...
 • Sound branding 

  Esteba, Roman Daniel (EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona, 2017)
  S'introdueix el concepte de soundbranding, consistent en l'aplicació del so a una identitat corporativa i es mostren diferents exemples d'aplicació.
 • Big Data y Social Media 

  Vallvé, Ismael (EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona, 2017)
  Se explica el uso del big data en la innovación en redes sociales a partir de los casos de los sistemas de recomendación de restaurantes, el análisis de perfiles en redes sociales y la obtención de datos mediante técnicas ...
 • El dibujo y su huella digital en el diseño actual 

  Oliva, Raúl (EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona, 2017)
  Se analiza la influencia del software de dibujo y de diseño sobre las obras generadas, especialmente en el campo de la arquitectura. Se introduce el concepto de huella digital, característica propia de aquellos productos, ...
 • Obra gráfica post-digital 

  Mas, Enric (EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona, 2017)
  Se explican los procesos de estampación analógica y digital, así como las diferentes técnicas asociadas (serigrafía, litografía, grabado e impresión digital).
 • Proyectando una investigación artística 

  Saiz, Mar (EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona, 2017)
  S'analitza la caricatura del franquisme en l'obra de Francesc Artigau, en el periode 1965-1976.
 • Acciones inconstructivas 

  Milne, Jo, 1966- (EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona, 2017)
  Es presenten i analitzen alguns dels mètodes utilitzats per científics i artístes a l'hora de visualitzar estructures imperceptibles a l'ull humà, en el marc de propostes relacionades amb la teoria de cordes.
 • Referencias bibliográficas según The Chicago manual of style 

  Alcaraz Martínez, Rubén (2018)
  Materials del curs d'introducció al sistema de citacions de referències bibliogràfiques del The Chicago Manual of Style.
 • Gestió de referències bibliogràfiques amb Mendeley 

  Alcaraz Martínez, Rubén (2018)
  Materials del curs d'introducció a l'ús del gestor de referències bibliogràfiques Mendeley.
 • Visual communication paradigm/s 

  Font Casadó, Meritxell (2017)
  Es un projecte interdisciplinari el qual explora el concepte de comunicació visual i obre una línia d'investigació. En el curs d'aquest projecte, he desenvolupat el que significa "veure" i també com el nostre sistema visual ...
 • -Bang-a-bang-a : el banger y la escena musical de Internet 

  Anselmo del Pino, Carlos (2017)
  El Banger com entitat constitutiva de l'escena musical d'Internet.
 • Comer en las fronteras del arte : límites y aperturas de la estética gustatoria 

  Bayarri Viñas, Barbara (2017)
  Aquesta recerca té per objectiu discutir sobre les pràctiques artístiques contemporànies que tenen relació amb el menjar, la cuina i els utensilis relacionats amb el menjar. Amb la finalitat de reflexionar a través de les ...
 • La relación con el territorio a partir de la gastronomía, ampliando los límites de las gastronomías cotidianas 

  Gómez Corrales, Santiago (2017)
  A partir d'experiències personals i d'una puntual consulta de fonts secundàries, el document presenta els principals aspectes relacionats amb la gastronomia i la importància que ella representa no només per la seva relació ...
 • La danza y sus cuerpos como indisciplina 

  Vilar Dolç, Laura (2017)
  La dansa contemporània és una manera d'afrontar i relacionar-se amb la creació, la interpretació y la transmissió que poc té a veure amb tècniques i acadèmies. La dansa contemporània és diversa, es multiplica, interacciona ...
 • Cossos anònims, cossos en moviment : poètiques i polítiques en les pràctiques coreogràfiques contemporànies 

  Brugulat Rosselló, Èlia (2017)
  Aquesta investigació tracta dels cossos comuns, dels balls anònims, dels moviments, passos, vibracions ... que emergeixen entre la quotidianitat. L'estudi s'enfoca des d'una mirada a diverses pràctiques coreogràfiques ...
 • Un model de crítica sistèmica per a projectes de disseny gràfic 

  Riba Cusó, Pau de (2017)
  Per la seva joventut, el disseny gràfic no ha desenvolupat encara una cultura del disseny al voltant de la pràctica professional. Una de les assignatures pendents és la creació d’una crítica de qualitat equiparable a ...
 • Apertura y pensamiento per–formativo 

  Guerrero Romero, María Juliana (2017)
  Com fer per poder veure'ns les cares? Com fer per poder descolonitzar la manera en què pensem? Què passa quan l'art sorgeix i això li dóna possibilitat d'existència a quelcom que abans no ho tenia? Com transformar les ...

View more