Show simple item record

dc.contributor.advisorRofes, Octavi
dc.contributor.advisorBartomeu, Elena, 1978-
dc.contributor.authorRojas Capell, Josep
dc.date.accessioned2023-01-12T09:31:11Z
dc.date.available2023-01-12T09:31:11Z
dc.date.created2022
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12082/1109
dc.description.abstractTrànsit, Transport, Trauma és un projecte que neix de l’experiència agònica del transport públic, viscuda durant set anys. En aquest projecte es planteja una nova forma de desplaçar-se la qual a través d’una acció literària metàfora i una acció sonora metonímica, estableix un nou vincle entre paisatge i passatger, permetent així a aquest últim habitar el trajecte i guarir el trauma generat pel transport públic a la persona i l’entorn. A través d’aquesta pràctica també es busca obrir la disciplina del disseny cap a àmbits com la literatura o l’art sonor, amb la finalitat de crear noves formes de creació en l'àmbit d’aquesta disciplina.ca_ES
dc.description.abstractTrànsit, Transport, Trauma es un proyecto que nace de la experiencia agónica del transporte público, vivida durante siete años. En este proyecto se plantea una nueva forma de desplazarse la cual a través de una acción literaria metáfora y una acción sonora metonímica, establece un nuevo vínculo entre paisa-je y pasajero, permitiendo así a éste último habitar el trayecto y curar el trauma generado por el trans-porte público a la persona y el entorno. A través de esta práctica se busca también abrir la disciplina del diseño hacia ámbitos como la literatura o el arte so-noro, con el fin de crear nuevas formas de creación en el ámbito de esta disciplina.es
dc.description.abstractTransit, Transport, Trauma is a project that stems from the agonizing experience of public trans-port, lived for seven years. In this project a new way of moving is proposed, which through a metaphorical literary action and a metonymic sound action, establishes a new link between landscape and passerby, allowing the latter to inhabit the journey and keep the trauma generated by public transport to the person and the environment. Through this practice we also seek to open the discipline of design to areas such as literature or sound art, with the aim of creating new forms of creation in the field of this discipline.en
dc.format.extent109 p.ca_ES
dc.language.isocaca_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.sourceDipòsit Digital Einaca_ES
dc.subjectTransport públicca_ES
dc.subjectLiteraturaca_ES
dc.subjectSoca_ES
dc.titleTrànsit, transport, trauma : una acció sonoro-literàriaca_ES
dc.typebachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsopenAccessca_ES


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International