Show simple item record

dc.contributor.advisorBach, Anna
dc.contributor.advisorCrispi, Albert
dc.contributor.advisorCoscarelli, Sara
dc.contributor.advisorOliva, Raúl
dc.contributor.authorRamón Martínez, Eva
dc.date.accessioned2023-01-11T12:13:10Z
dc.date.available2023-01-11T12:13:10Z
dc.date.created2022
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12082/1102
dc.description.abstractAmb els espais laborals en transició a causa de la pandèmia provocada per la SARS-CoV2 i la falta d’espais per a joves estudiants arreu de la ciutat de Barcelona, neix la idea de crear un hub, un centre col·laboratiu enfocat al treball i a l’estudi com a funcions principals. Dins de Climent trobaríem espais de treball pels actuals tele-treballadors i espais per a estudiants majors d’edat que busquen llocs condicionats i favorables on poder concentrar-se. També se li sumarien espais de producció amb impressores i demès material físic, i espais de lectura, descans i de vending. Aquest hub seria, de forma conceptual, un espai híbrid amb funcions diverses i canviants ideades per a col·lectivitats que busquen entorns de col·laboració.ca_ES
dc.description.abstractCon los espacios laborales en transición a causa de la pandemia provocada por el SARS-CoV2 y la falta de espacios para jóvenes estudiantes en la ciudad de Barcelona, surgió la idea de crear un hub, un centro de colaboración enfocado al trabajo y al estudio como funciones principales. Dentro de Climent encontraríamos espacios de trabajo para los actuales tele-trabajadores y espacios para estudiantes mayores de edad que buscan lugares condicionados y favorables para poder concentrarse. También se suman espacios de producción con impresoras y demás material físico, y espacios de lectura, descanso y de venta. Este hub sería, de forma conceptual, un espacio híbrido con funciones diversas y cambiantes ideadas para colectividades que busquen ámbitos de colaboración.es
dc.description.abstractWith workspaces in transition due to the pandemic caused by SARS-CoV2 and the lack of spaces for young students in the city of Barcelona, born the idea of creating a hub, a collaborative center focused on work and study as main functions, arose. Within Cliement we would find work spaces for current teleworkers and spaces for older students looking for conditioned and favorable places to concentrate. There are also production spaces with printers and other physical material, and spaces for reading, resting and sales. Conceptually, this hub would be a hybrid space with diverse and changing functions designed for collectives seeking collaborative environments.en
dc.format.extent44. [16] p.ca_ES
dc.language.isocaca_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.sourceDipòsit Digital Einaca_ES
dc.subjectEspais de treball -- Dissenyca_ES
dc.subjectFàbriques -- Remodelacióca_ES
dc.titleCliment : hub de treballs flexibles : adaptant els espais de treball als canvis socialsca_ES
dc.typebachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsopenAccessca_ES


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International