Show simple item record

dc.contributor.advisorMilne, Jo, 1966-
dc.contributor.advisorMas, Enric
dc.contributor.authorMas Puig, Marina
dc.date.accessioned2023-01-10T13:47:50Z
dc.date.available2023-01-10T13:47:50Z
dc.date.created2022
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12082/1100
dc.description.abstractGea és un projecte editorial que neix amb la finalitat de promoure la cultura local a través de pràctiques responsables amb l’entorn i el territori. L’editorial posa èmfasis en la vinculació amb el km 0 i es presenta com una editorial nòmada que no té una residència permanent fixa. Sempre en constant moviment, s’adapta a les singularitats de les localitats que concorre, per crear publicacions úniques fent un ús racional dels recursos naturals que aquell territori ofereix i col·laborant amb artistes, artesans i entitats de la zona. La proposta s’articula al voltant de la producció de publicacions independents en format làmina en les quals tant el contingut com la matèria primera que fa de suport han estat fabricades en relació al context específic del territori i no poden desvincular-s’hi. En definitiva, quan l’editorial es mou, les seves publicacions es transformen amb ella.ca_ES
dc.description.abstractGea es un proyecto editorial que nace con el fin de promover la cultura local a través de prácticas responsables con el entorno y el territorio. El editorial pone énfasis en la vinculación con el km 0 y se presenta como una editorial nómada sin una residencia permanente fija. Siempre en constante movimiento, se adapta a las singularidades de las localidades que concurre, para crear publicaciones únicas haciendo un uso racional de los recursos naturales que ese territorio ofrece y colaborando con artistas, artesanos y entidades de la zona. La propuesta se articula en torno a la producción de publicaciones independientes en formato lámina en las cuales tanto el contenido como la materia prima que hace de soporte han sido fabricadas en relación al contexto específico del territorio y no pueden desvincularse de este. En definitiva, cuando la editorial se mueve, sus publicaciones se transforman con ella.ca_ES
dc.description.abstractGea is a publishing house born with the aim of promoting local culture through practices that respect the environment and the territory. The emphasis of the imprint is on a practice of 0km, presenting itself as a nomadic organization that has no fixed abode. Always in constant movement, Gea adapts to the singularities of the localities it traverses, to create unique publications and ensuring a rational use of the natural resources the territory offers, collaborating with artists, craftspeople and associations within the area. The proposal revolves around the production of independent publications in the form of prints, in which both the content and paper have been manufactured in harmony with the specific features of each territory. In short, when Gea moves, its publications transform in the process.ca_ES
dc.format.extent106 p.ca_ES
dc.language.isocaca_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.sourceDipòsit Digital Einaca_ES
dc.subjectEstampes - Editorsca_ES
dc.subjectCultura catalanaca_ES
dc.titleGeaca_ES
dc.typebachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsopenAccessca_ES


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International