Show simple item record

dc.contributor.advisorMilne, Jo, 1966-
dc.contributor.authorArqué Cardona, Clara-Tanit
dc.date.accessioned2023-01-10T10:30:27Z
dc.date.available2023-01-10T10:30:27Z
dc.date.created2022
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12082/1096
dc.description.abstractDesfragment és un còmic que narra escenes d’un personatge femení en diferents moments vitals com el divorci, el part i una trobada virtual amb l’amant. És un exercici de narrativa gràfica per explicar sensacions més que fets concrets, fent ús dels recursos del còmic i bevent d’altres gràfiques, com l’arquitectònica. Desfragmentar és un procés informàtic que consisteix en reguardar els arxius per tal d’optimitzar l’espai del disc dur. Un exercici que podríem fer els humans cada cert temps: endreçar els records per tenir més espai per viure’n de nous. El Desfragment és el resultat d’un viatge a la recerca d’un sistema propi de plantejar un relat gràfic, després de practicar el dibuix a la deriva per tal de trobar una motivació autèntica.ca_ES
dc.description.abstractDesfragment es un cómic que narra escenas de un personaje femenino en diferentes momentos vitales como el divorcio, el parto y un encuentro virtual con el amante. Es un ejercicio de narrativa gráfica para explicar sensaciones más que hechos concretos, haciendo uso de los recursos del cómic y bebiendo de otras gráficas, como la arquitectónica. Desfragmentar es un proceso informático que consiste en reguardar los archivos para optimizar el espacio del disco duro. Un ejercicio que podríamos hacer los humanos cada cierto tiempo: ordenar los recuerdos y así tener más espacio para almazenar los nuevos. Desfragmento es el resultado de un viaje en busca de un sistema propio de plantear un relato gráfico, después de dibujar a la deriva para encontrar una motivación auténtica.ca_ES
dc.description.abstractDesfragment is a comic that portrays the life scenes of a female character in different vital moments such as divorce, childbirth and a virtual encounter with her lover. It is a narrative exercise to explain sensations rather than concrete facts, using comics as a resource as well as other graphic style, such as architecture. Defragmenting is a computer process that involves storing files in order to optimize hard disk space. An exercise that we humans could do from time to time: tidy up our memories so that we have more space to live in new ones. Desfragment is the result of a journey in search of one’s own system of presenting a graphic story, after practicing drifting in order to find a real motivation.ca_ES
dc.format.extent61 p.ca_ES
dc.language.isocaca_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.sourceDipòsit Digital Einaca_ES
dc.subjectMaternitat - Còmicsca_ES
dc.subjectFanzinsca_ES
dc.titleDesfragmentca_ES
dc.typebachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsopenAccessca_ES


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International