Show simple item record

dc.contributor.authorAlamany, Xavier, 1961-
dc.date.accessioned2022-06-15T07:41:51Z
dc.date.available2022-06-15T07:41:51Z
dc.date.created2019
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12082/1080
dc.description.abstractLa cerca a Google Images retorna resultats amb múltiples variacions d’un mateix motiu. Obres d’art, creació visual o documents de paràmetres visuals determinants queden sense referència a la versió més fidel de la seva imatge. La manca de referent genera una percepció baixa de les obres afectant l’aprenentage, docència i coneixement. Es proposa un sistema de diferenciació d’imatges clau, o properes a l’original, als resultats de cerca de Google Images mitjançant un nou atribut HTML d’imatges, una declaració al codi de pàgines HTML, un símbol i la creació d’un estàndard global HTML per un grup de treball al W3C.ca_ES
dc.description.abstractSearch in Google Images returns results with multiple variations from the same subject. Works of art, visual creation or documents of determining visual parameters remain without reference to the most reliable version of their image. The lack of reference generates a low perception of the works affecting learning, teaching and knowledge. We propose a system of differentiation for key images —or near to original images— in search results by Google Images through a new HTML image attribute, a declaration in the code of HTML pages, a symbol and the creation of a global HTML standard by a W3C working group.ca_ES
dc.format.extent18 p.ca_ES
dc.language.isocaca_ES
dc.publisherEINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelonaca_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectImatgesca_ES
dc.subjectGoogle Images (Recurs electrònic)ca_ES
dc.subjectHTML (Llenguatge de marques)ca_ES
dc.titleDiferenciació d’imatges properes a l’original a Google Imagesca_ES
dc.title.alternativeDifferentiation of images near to the original in Google Imagesca_ES
dc.typearticleca_ES
dc.typepublishedVersion
dcterms.isFormatOfReproducció del document publicat a: http://lamurad.eina.edu/?p=410
dcterms.isPartOfLa Murad : Southern journal of research in art and desing. Vol. I (2019)
dc.rights.accessRightsopenAccessca_ES


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International