Show simple item record

dc.contributor.advisorMilne, Jo, 1966-
dc.contributor.advisorFontdevila, Oriol
dc.contributor.authorLópez Saludes, Júlia
dc.date.accessioned2022-06-02T08:11:46Z
dc.date.available2022-06-02T08:11:46Z
dc.date.created2021
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12082/1060
dc.description.abstractMarona és un projecte d’investigació que neix amb l’objectiu d’importar els nous processos de disseny a la creació d’obra gràfica. Presentat en forma de recull, el projecte compta amb setanta peces que mostren una visió alternativa del mar, plantejant un nou relat sobre el procés de creació. Partint d’una aproximació al mar com a representant de la natura, l’experimentació s’inicia en la fotografia estenopeica, alterant-la fins a definir una nova metodologia per al recull de les obres gràfiques. Durant el transcurs d’aquest procés, Marona es defineix com un retrat de la interacció entre diferents agències, i permet reflexionar sobre els diferents elements que intervenen en el moment de creació, vinculant-se així a algunes de les corrents de pensament contemporànies. El projecte posa èmfasi en el valor de l’experiència, mostrant el propi procés de recull com a part del resultat.ca_ES
dc.description.abstractMarona es un proyecto de investigación que nace con el objetivo de importar los nuevos procesos de diseño a la creación de obra gráfica. Presentado en forma de recopilación, el proyecto cuenta con setenta piezas que muestran una visión alternativa del mar, planteando un nuevo relato sobre el proceso de creación. Partiendo de una aproximación al mar como elemento representante de la naturaleza, la experimentación se inicia en la fotografía estenopeica, alterándola hasta definir una nueva metodología para larecopilación de las obras gráficas. Durante el transcurso de este proceso, Marona se define como un retrato de la interacción entre distintas agencias, y permite reflexionar sobre los diferentes elementos que intervienen en el momento de creación, vinculándose así a algunas de las corrientes de pensamiento contemporáneas. El proyecto pone énfasis en el valor de la experiencia, mostrando el mismo proceso de recopilación como parte del resultado.es
dc.description.abstractMarona is an investigation project that is born with the objective of implementing new design processes to the creation of a graphic piece. Presented via recopilation, the project presents seventy pieces that show an alternative vision of the sea, proposing a new story/tale about the creation process. With the starting point being the perception of the ocean/sea as a representing element of nature, the research begins with pinhole photography, tempering with it until defining a new methodology for the recopilation of the final graphic pieces. Throughout the process, Marona defines itself as a portrait of the interactions between different agencies, and it allows the viewer to reflect on the different elements that take part in the moment of creation, linking itself to some of the contemporary schools of thought. The project places emphasis on the value of the experience, demonstrating the same recopilation process as part of the result.en
dc.format.extent141 p.ca_ES
dc.language.isocaca_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.sourceDipòsit Digital Einaca_ES
dc.subjectEstampesca_ES
dc.subjectMarca_ES
dc.titleMaronaca_ES
dc.typebachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsopenAccessca_ES


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International