Show simple item record

dc.contributor.advisorBach, Anna
dc.contributor.advisorCoscarelli, Sara
dc.contributor.advisorCrispi, Albert
dc.contributor.authorTorras Espinosa, David
dc.date.accessioned2022-05-04T08:28:36Z
dc.date.available2022-05-04T08:28:36Z
dc.date.created2021
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12082/1040
dc.description.abstractL’observació del cel sempre ha estat present en la cultura humana. Des de fa milers d’anys hem volgut entendre la nostra condició i el nostre posicionament respecte al que ens envolta, passant per moltes teories científiques que han anat evolucionant al llarg del temps. Actualment, la tecnologia ens permet enviar ginys a l’espai, per estudiar i per comprendre millor d’on venim, cap a on volem anar i quins haurien de ser els objectius de la humanitat respecte a aquest tema. Fa més de 50 anys l’ésser humà va arribar a la Lluna, ara els objectius són més ambiciosos i es pretén poder enviar humans a Mart a la pròxima dècada. Aquests objectius han plantejat sobretot a la comunitat científica com seran aquestes ciutats, com seran els interiors dels habitatges, com es podran transportar materials al planeta veí o si els materials de construcció s’extrauran de la mateixa superfície marciana. Són un seguit de preguntes que qüestionen intrínsecament la viabilitat d’aquests projectes. Però hi ha un aspecte essencial dins de tot aquest entramat, saber si la ment humana està capacitada per enfrontar-se a aquest desafiament i per consegüent adaptar-se a una vida completament diferent de la que tenim a la Terra. És per aquest motiu que el treball es planteja des d’una reflexió i comparació dels projectes existents, on s’intenta extreure els conceptes que es creuen necessaris per intentar dissenyar un espai que sigui viable econòmica i tecnològicament parlant i que aporti un confort domèstic que ajudi a la comunitat de Mart a viure amb millor harmonia i a tenir una salut mental forta. Que se sentin com a casa.ca_ES
dc.description.abstractLa observación del cielo siempre ha estado presente en la cultura humana. Des de hace milenios hemos querido comprender nuestra condición y nuestro posicionamiento respecto a lo que nos envuelve, pasando por muchas teorías científicas que han ido evolucionando con el paso del tiempo. Hoy en día, la ciencia nos permite mandar artilugios tecnológicos al espacio para estudiar y entender mejor de dónde venimos, hacia dónde queremos ir y cuáles tendrían que ser los objetivos de la humanidad respecto a este tema. Hace más de 50 años, el ser humano llegó a la Luna, ahora los objetivos son más ambiciosos si cabe y se pretende mandar humanos a Marte en la siguiente década. Estos objetivos han hecho plantear a la comunidad científica como serán estas futuras ciudades marcianas, cómo serán las viviendas, cómo se podrán transportar materiales al planeta vecino o, por ende, si los materiales se sacarán de la misma superficie. Se trata de una serie de preguntas que cuestionan de manera intrínseca la viabilidad de estos proyectos. Pero hay un aspecto esencial dentro de todo ese entramado, comprender si la mente humana está capacitada para afrontar ese desafío y por consiguiente, adaptarse a una vida completamente distinta a la que tenemos en la Tierra. Es por ese motivo que el trabajo se plantea des de una profunda reflexión y comparación de los proyectos que existen actualmente, de los cuales se procura extraer los conceptos que se creen necesarios para intentar diseñar un espacio que sea viable económica y tecnológicamente hablando y que aporte un confort doméstico que ayude a la comunidad marciana a vivir con más harmonía y a tener una salud mental fuerte. Que se sientan como en casa.ca_ES
dc.description.abstractThe sky observation has always been present in human being’s life. For thousands of years we have been wanting to understand our condition and our position regarding what surrounds us, going hrough many scientific theories that have evolved over time. Nowadays, technology allows us to send widgets into space, to study and to understand better where we come from, where we want to go and what humanity’s goals should be on this issue. More than 50 years ago, human arrived to the moon, now the goals are more ambitious and the goal is to be able to send humans to Mars in the next decade. These goals have raised in the scientific community what these cities will be like, what the home interiors will be like, how materials will be transported to the neighboring planet or how building materials will be extracted from the same Martian surface. These are a series of items that intrinsically question the viability of these projects. But there is an essential aspect within this whole issue, whether the human mind is capable of facing this challenge and consequently adapting to a life completely different from the one we have on Earth. It is for this reason that the work is based on a reflection and comparison of existing projects, which tries to extract the concepts that are considered necessary to try to design a space that is economically and technologically viable and that provides domestic comfort that helps the community of Mars to live in better harmony and have strong mental health. Make them feel at home.ca_ES
dc.format.extent117 p.ca_ES
dc.language.isocaca_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.sourceDipòsit Digital Einaca_ES
dc.subjectEspaica_ES
dc.subjectHabitatges -- Disseny i construccióca_ES
dc.titleHabitar quelcom desconegut : cerca de domesticitat més enllà de la Terraca_ES
dc.typebachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsopenAccessca_ES


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International