Show simple item record

dc.contributor.advisorBasanta Guerreiro, Estefanía
dc.contributor.advisorVila, Daniel
dc.contributor.authorArbués Martí, Gerard
dc.date.accessioned2022-05-04T07:41:30Z
dc.date.available2022-05-04T07:41:30Z
dc.date.created2021
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12082/1038
dc.description.abstractEl Zeus Xeniós —déu suprem de l’Olimp, protector de l’hospitalitat—, castigava a tot aquell que profanava el ritual de benvinguda a coneguts i desconeguts. Actualment vivim en una societat força individualitzada, i és favorable generar un bon teixit social. Però que passa si desafiem a Zeus? No sempre es vol rebre gent a casa. Xiprer, intenta revisitar un codi social practicat des de la Grècia clàssica, en el que s’utilitzaven arbres per a comunicar, de forma no verbal, quin grau d’hospitalitat podien oferir. Xiprer ho apropa a la situació actual, pensat per un context més fi, i discret a través d’un element lumínic.ca_ES
dc.description.abstractZeus Xeniós —dios supremo del Olimpo, protector de la hospitalidad— castigaba a todo aquel que profanaba el ritual de bienvenida tanto a conocidos como a desconocidos. Actualmente vivimos en una sociedad individualizada, y es favorable generar un buen tejido social. ¿Pero qué pasa si desafiamos a Zeus? No siempre se quiere recibir a gente en casa. Xiprer intenta revisitar un código social practicado des de la Grecia clásica, en el que se utilizaban árboles para comunicar, de forma no verbal, que grado de hospitalidad podían ofrecer. Xiprer lo acerca a la situación actual, pensado para un contexto más fino y discreto, a través de un elemento lumínico.ca_ES
dc.description.abstractZeus Xenios - the supreme god of Olympus, dedicated to protecting hospitality - punished anyone who desecrated the welcoming ritual. Today we live in an individualised society, and it is good to create a good social fabric, but what if we defy Zeus? You don’t always want to welcome people into your home. Xiprer attempts to revisit a social code practised since classical Greece, in which trees served to communicate, non-verbally, the degree of hospitality they could offer. Xiprer brings it closer to the current situation, designed for a more refined and discreet context, through light.ca_ES
dc.format.extent55 p.ca_ES
dc.language.isocaca_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.sourceDipòsit Digital Einaca_ES
dc.subjectLlums -- Dissenyca_ES
dc.titleXiprer, o, Com fer societats amb coses: l’objecte agent en l’hospitalitat del teixit social actualca_ES
dc.typebachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsopenAccessca_ES


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International