Show simple item record

dc.contributor.advisorRofes, Octavi
dc.contributor.authorKoraichi, Mariam
dc.date.accessioned2021-09-09T07:11:23Z
dc.date.available2021-09-09T07:11:23Z
dc.date.created2020
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12082/1026
dc.description.abstractEls dua’a son aquelles súpliques o peticions que els musulmans invoquen en moments determinats; ja sigui en busca de protecció o penediment. Els musulmans consideren els dua’a com un profund acte d’adoració a Allah (SWT). Muhammad (SWS) deia: “Dua’a es l’essència mateixa de l’adoració”. La humanitat té un estil de vida que va molt ràpid i una vida plena de fitnah; i ens costa recordar les nostres obligacions religioses, que d’entre elles, una es recordar el poder i la misericòrdia de Déu. Aquí és on arriba Al-Adkar, un projecte que suggereix una manera de simplificar aquest acte y posar els dua’a a la nostra disposició. En aquest projecte s’ha volgut donar un contenidor a cada dua’a, depenent de l’ocasió i el lloc on s’han d’invocar. Al-Adkar estableix una clara relació entre disseny i religió.ca_ES
dc.description.abstractThe dua’a are those supplications or petitions that Muslims invoke at certain times; either in search of protection or repentance. Muslims regard the dua’a as a profound act of worship of Allah (SWT). Muhammad (SWS) said, “Dua’a is the very essence of worship.” Humanity has a lifestyle that goes very fast and a life full of fitnah; and it is hard for us to remember our religious obligations, one of which is to remember the power and mercy of God. This is where Al-Adkar comes in, a project that suggests a way to simplify this act and put the dua’a at our disposal. In this project we wanted to give a container to each dua’a, depending on the occasion and the place where they should be invoked. Al-Adkar establishes a clear relationship between design and religionen
dc.format.extent54 p.ca_ES
dc.language.isocaca_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.sourceDipòsit Digital Einaca_ES
dc.subjectPregàriesca_ES
dc.subjectIslamismeca_ES
dc.titleAl-adkarca_ES
dc.typebachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsopenAccessca_ES


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International