Show simple item record

dc.contributor.advisorClos, Laia
dc.contributor.advisorGórriz, Pilar
dc.contributor.authorGarriga Subirats, Anna
dc.date.accessioned2021-09-08T06:34:38Z
dc.date.available2021-09-08T06:34:38Z
dc.date.created2020
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12082/1015
dc.description.abstractRiu Riu és un projecte de disseny centrat en la psicologia infantil i els mètodes d'aprenentatge, prenent com a element central un joc que permeti construir una via alternativa, dinàmica i motivadora per tal que els més petits aprenguin la parla típica de les Terres de l'Ebre. Al llarg d'aquest document s'explica detalladament tot el procés que s'ha realitzat per tal de dissenyar una nova metodologia de joc menfocada en l'ensenyament de la llengua, des de la seva imatge global fins al procés de producció i materialització d'aquest.ca_ES
dc.description.abstractRiu Riu es un proyecto de diseño centrado en la psicología infantil y los métodos de aprendizaje, tomando como elemento central un juego que permita construir una vía alternativa, dinámica y motivadora para que los más pequeños aprendan el lenguaje típico de las Tierras del Ebro. A lo largo de este documento se explica detalladamente todo el proceso que se ha realizado con el fin de diseñar una nueva metodología de juego enfocado en la enseñanza de la lengua, desde su imagen global hasta el proceso de producción y materialización del mismo.es
dc.description.abstractRiu Riu is a design project focused on child psychology and learning methods, taking as a central element, a game that allows to build an alternative, dynamic and motivating way for children to learn the typical language of the Terres de l'Ebre. Throughout this document, the whole process that has been carried out in order to design a new game methodology focused on language teaching is explained in detail, from its global image to the process of its production and materialization.en
dc.format.extent[135] p.ca_ES
dc.language.isocaca_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.sourceDipòsit Digital Einaca_ES
dc.subjectJocs de taula -- Dissenyca_ES
dc.subjectCatalà -- Dialectes -- Terres de l'Ebre (Catalunya)ca_ES
dc.titleRiu riuca_ES
dc.typebachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsopenAccessca_ES


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International