Show simple item record

dc.contributor.advisorBach, Anna
dc.contributor.advisorCoscarelli, Sara
dc.contributor.advisorColomer Mascaró, Judit
dc.contributor.authorPujol Soler, Clara
dc.date.accessioned2021-04-21T10:33:52Z
dc.date.available2021-04-21T10:33:52Z
dc.date.created2020
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12082/1013
dc.description.abstractEl projecte situa en el punt de mira al col·lectiu jove en etapa de transició, des del moment de ’emancipació domiciliària fins a una definitiva inserció adulta. Partint de la problemàtica d’aquest ol·lectiu en l’accés a l’habitatge, l’objectiu és oferir una opció d’habitatge viable, per tal que puguin desenvolupar el seu propi projecte de vida i responsabilitzar-se de la pròpia autonomia. La proposta de disseny planteja una experiència que crea llocs de vida comunitària, un model alternatiu de convivència; el cohabitatge. El projecte parteix de la remodelació d’una nau industrial del barri de Poblenou, on els conceptes privacitat i col·lectivitat son els protagonistes per aconseguir un disseny òptim per a un usuari i una temporalitat specífics.ca_ES
dc.description.abstractEl proyecto sitúa en el punto de mira al colectivo joven en etapa de transición, des del momento de la emancipación domiciliaria hasta una definitiva inserción adulta. Partiendo de la problemática de los jóvenes en el acceso a la vivienda, el objetivo es ofrecer una opción de vivienda viable, de manera que puedan desarrollar su propio proyecto de vida y responsabilizarse de su propia autonomía. La propuesta de diseño plantea una experiencia que crea lugares de vida comunitaria, un modelo alternativo de convivencia; la covivienda. El proyecto parte de la remodelación de una nave industrial en el barrio de Poblenou, dónde los conceptos privacidad y colectividad son los protagonistas para lograr un diseño óptimo para un usuario una y temporalidad específicos.es
dc.description.abstractThis project places the youth collective in the spotlight by a period of transition: from the initial home emancipation to a final adult insertion. On the basis of the difficulties nowadays young people have for housing achievement, the aim of this project is to present a viable dwelling option. By offering this, the youth collective would be able to develop their own life projects and take responsibility for their autonomy. The main purpose of the design sets out an experience which creates places of common living, an alternative model of coexistence: the coliving. The project comes from the remodelling of an industrial unit located in Poblenou district, where the concepts of privacy and community are the main characters applied for achieve an ideal design for a specific user and transient nature.en
dc.format.extent21, [33] p.ca_ES
dc.language.isocaca_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.sourceDipòsit Digital Einaca_ES
dc.subjectHabitatges -- Disseny i construccióca_ES
dc.subjectEdificis industrials -- Remodelacióca_ES
dc.subjectPoble Nou (Barcelona, Catalunya)ca_ES
dc.titlecoHabitar l’Autonomia : concepció de l’habitatge com a experiència d’evolució col·lectivaca_ES
dc.typebachelorThesisca_ES
dc.rights.accessRightsopenAccessca_ES


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International